تاکوژنراتور

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان در فرمت پی دی اف در ۱۴ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
خطای دامنه کوچک
خطای فاز کوچک (فقط برای القایی)
ضریب تقویت بالا (درحد مورد نیاز)
اصطکاک کم
اینرسی کم
ثابت زمانی الکترومغناطیسی کوچک
های جریان مستقیم DC
مشخصه ی خروجی یک اکوژنراتور با مغناطیس دائم
در یک واقعی عوامل زیر خروجی آن را غیر خطی می سازد:
های DC با تحریک جداگانه ی میدان
خطاهای های DC
خطای ناشی از عدم تقارت محل جاروبکها
تموج ولتاژ خروجی
تموج کموتاتور
تموج شیار
تموج آرمیچر
مقطع بیضوی رتور
عدم تجانس ماده ی مغناطیس هسته رتور
خارج از مرکز بودن هسته رتور

بیشتر بخوانید

فناوری نانو

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان در فرمت ورد در ۳۴ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

تاريخچه فناوري نانو
برخي از رويدادهاي مهم تاريخي در شکل گيري فناوري و علوم نانو
تعريف فناوري نانو از منابع مختلف
دستكاري كوچكترين اجزاء ماده يا اتم‌ها
نانوتکنولوژي چيست ؟
قابلیتهای محتمل تکنیکی نانوتکنولوژی
برخی کاربردها
مدلسازی مولکولی و نانوتکنولوژی
مدل ‌سازی خاک‌ رس
محدودیتهای این روشها چیست؟
نانولوله‌های کربنی
علم نانو ، یک تحول بزرگ در مقیاس بسیار کوچک
آلودگی نفت و نانوتکنولوژی
یک نانومتر چقدر است؟
کاربردهاي فناوري نانو
تاریخچه پیدایش نانوتکنولوژی
مقررات مربوط به نانوتکنولوژی
کاربردهای در کشاورزی
رابطه ميان فناوري نانو وعلوم کشاورزي در زمينه هاي زير قابل بررسي است :
تصوير ورود يک نانوحسگر زيستي به درون يک سلول
ليتوگرافي، هنر ساختن در ابعاد کوچک
خلاصة مقاله
نانوتکنولوژي در گردهمايي انجمن ملي شيمي
کوچکترين ليزرهاي دنيا راه حلي جهت ساخت رايانه‌هاي سريع‌تر
وعده‌هاي بزرگ از علوم ريز: چگونه نانوتکنولوژي باعث تغيير زندگي ما خواهد شد
استفاده از نانوذرات آهن براي پاکسازي محل‌هاي صنعتي
نانو ذرات نقره: ايده‌اي جهت پاکسازي آب‌هاي آلوده
نانوحسگرهاي زيستي براي بهبود تشخيص‌ها و تصويربرداري غيرتهاجمي
توليد قطعات ماشين‌هاي سبزتر
استفاده از نانوذرات حاصل از مواد زائد کشاورزي براي توليد پلاستيک
استفاده از نانوذرات جهت کاهش آرسنيک آب
حرکت نانوذرات در آب‌هاي جاري
امکان توليد مواد کاشتني بهتر در استخوان با استفاده از نانوتکنولوژي
نانولیتوگرافیِ قلمِ آغشته
موضوع: نانو دانش و فنون مقياس نانو
آرايه‌هاي مولکول‌هاي زيستي در ابعاد ميکرو و نانو
آخرين دستاورد: استفاده از جوهرهاي خشک

بیشتر بخوانید

حسابداری مدیریت محیطی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان در فرمت ورد در ۱۷ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* انواع حسابداري عمومي
* حسابداري مديريت
* حسابداري مالي
* حسابداري ملي
* انواع حسابداري محيطي
* حسابداري مديريت محيطي
* حسابداري مالي محيطي
* حسابداري ملي محيطي
* حسابداري مديريت محيطي
* نكات اصلي قابل يادداشت عبارتند از
* كاربردها و فايده هاي حسابداري مديريت محيطي
* سود هاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي صنعت
* سودهاي نهفته حسابداري مديريت محيطي براي جامعه
* چرا حسابداري مديريت محيطي گسترش يافته است ؟
* حسابداري براي تصميم نهايي بهتر و محيط بهتر
* نتايج مورد مطالعه شده و پروژه حسابداري مديريت محيطي
* پروژه حسابداري مديريت محيطي
* پيش زمينه
* هدف پروژه
* حسابداري مديريت محيطي چيست؟

بیشتر بخوانید

پروژه حسابداری با عنوان حسابداری صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

پروژه حسابداری با عنوان حسابداری صنعتی در فرمت ورد در ۷۹ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه  
* كاربردهاي حسابداري صنعتي
* مواد مستقيم
* كار مستقيم
* سربار كارخانه
* مواد غير مستقيم
* كار غيرمستقيم
* حسابداري مديريت
* واحد تجاري
* منابع اوليه اطلاعات حسابداري
* هزينه‌هاي دوره
* بهاي اوليه بهاي تبديل
* نحوه‌ي رفتار با هزينه‌ها
* هزينه‌هاي متغير
* هزينه‌هاي ثابت
* هزينه‌هاي نيمه متغيير
* سازماندهي
* مثال جامع
* فصل دوم
* مفهوم هزينه
* طبقه‌بندي هزينه‌ها
* طبقه‌بندي طبيعي هزينه‌ها
* هزينه‌هاي ساخت
* هزينه‌هاي تجاري
* مواد غيرمستقيم شامل
* دستمزد غيرمستقيم شامل
* ساير هزينه‌هاي غيرمستقيم
* هزينه‌هاي توزيع و فروش شامل
* هزينه‌هاي اداري شامل
* ويژگي‌هاي هزينه‌هاي متغيير عبارتند از
* فصل سوم
* دفاتر كارخانه (دفاتر صنعتي) و دفاتر اداره‌ي مركزي (دفاتر مالي)
* حسابداري مواد و بهاي تمام شده‌ي آن
* اهداف حسابداري مواد
* سيستم ثبت ادواري
* سيستم ثبت دائمي
* روش شناسايي ويژه
* روش اولين صادره از اولين وارده FIFO
* روش اولين صادره از آخرين وارده LIFO
* روش ميانگين موزون متحرك
* روش ميانگين بهاي تمام شده
* روش ميانگين ساده
* فصل چهارم
* سيستم‌هاي هزينه‌يابي
* دلايل عدم استفاده از سربارهاي واقعي در محاسبه قيمت تمام شده محصولات
* چگونگي محاسبه سربار در سيستم هزينه‌يابي نرمال
* برآورد در سطح توليد
* ظرفيت نظري يا ايده‌آل
* ظرفيت‌هاي عملي
* ظرفيت واقعي مورد انتظار
* ظرفيت عادي
* مبناي جذب سربار كارخانه
* مقدار توليد
* بهاي تمام شده مواد مستقيم
* بهاي تمام شده دستمزد مستقيم
* سربار واقعي كارخانه
* گردآوري هزينه‌هاي سربار واقعي جهت كنترل
* حساب كنترل سربار كارخانه
* نحوه جذب سربار كارخانه
* نحوه حسابداري مبلغ ضاافه يا كسر جذب هزينه‌هاي سربار ساخت
* هزينه هاي سفارش كار
* سيستم هزينه يابي مرحله اي
* روشهاي هزينه يابي محصول
* سيستم هزينه يابي سفارش كار(گردش حسابهاي صنعتي _ هزينه يابي نرمال)
* رابطه زير محاسبه سربار جذب شده كارخانه را نشان مي دهد
* هزينه يابي مرحله اي
* (مراحل تهيه گزارش هزينه توليد)
* معادل آحاد تكميل شده
* دوره براي تعيين قيمت تمام شده واحدهاي تكميل شده و واحدهاي در جريان ساخت پايان دوره از روش زير مي توان استفاده نمود

بیشتر بخوانید

حسابرسی وجوه نقد

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان در فرمت ورد در ۱۸ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* وبانک
* اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک
* نکته
* آزمونهای محتوای نقد وبانک به شرح ذیل است
* صورت حساب مقطعی بانک
* نکته
* مراحل حسابرسی
* حسابهای دریافتنی و معاملات فروش
* اهداف رسیدگی برحسابهاواسناده دریافتنی
* نکته
* برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا)
* تاییدیه مثبت
* تاییدیه منفی
* آزمون انقطاع زمانی حساب فروش
* اهداف  حسابرسی موجودی کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
* رسیدگی به حساب موجودی کالا در دو مرحله صورت می گیرد:
* ارزیابی موجودی ها برنکته  قرارگرفته که می بایست در حسابرسی نهایی مدنظر قرار گیرد:
* رسیدگی به حساب موجودی موارد کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
* نکته
* سیستم کنترل داخلی موجودی موارد کالا وبهای تمام شده ی کالای فروش رفته
* تفکیک مسئولیت دوایر عملیاتی به شرح زیر باعث استقرار کنترلهای داخلی مطلوب می گردد:
* سیستم حسابداری صنعتی
* اهداف رسیدگی به حساب دارایی های ثابت مشهود
* آزمونهای محتوای دارایی های ثابت مشهود
* با اعمال و استقرار کنترلاهای داخلی زیر سیستم کنترل داخلی صاحبکاردر خصوص دارایی های ثابت مشهود تصویب می شود

بیشتر بخوانید

حقوق و دستمزد

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان در فرمت ورد در ۳۱ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

*
* ويژگى‏هاى
* مراحل طراحى نظام
* تجزيه و تحليل شغل‏
* شرح شغل
* ارزش‏يابى شغل
* روش‏هاى ارزشيابى‏
* بررسى نرخ حقوق و دست‏مزدهاى متداول در صنعت
* تعيين نرخ پرداخت
* تعديل و ترميم نظام پرداخت‏
* ارزيابى تفاضلى
* بررسى قوانين و مقررات درون سازمانى‏
* ارشديت يا شايستگى؟
* بررسى قوانين و مقررات دولتى حاكم بر پرداخت
* تعيين حقوق پايه
* ارزشيابى (قيمت‏گذارى) مشاغل مديريتى و حرفه‏اى
* نظريه ‏هاى
* نظريه عرضه و تقاضا
* نظريه قدرت پرداخت
* نظريه كارآيى
* نظريه هزينه زندگى
* نظريه مديريت رحمانى
* نقش كار در نظام معيشت‏محورى حقوق و دست‏مزد
* ملاك تأمين معيشت چيست؟
* معيار ارزشيابى شغل‏
* عناصر مهارت
* عناصر مسؤوليت
* عناصر فعاليت
* عناصر شرايط شغل
* ادله مشروعيت اجاره (استخدام)
* پى نوشت ها

بیشتر بخوانید

نقش ICT در توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان در فرمت ورد در ۹ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه
* تاثير  ICT  بر تجارت كالا و خدمات
* نقش‌ دولت‌ها در ايجاد محيطي توانمند و پشتيباني از رشد اقتصاد ديجيتالي
* راهبردهاي توسعه   ICT
ICT به عنوان عاملي جهت رشد و توسعه  اقتصادي – اجتماعي
* رويكرد مبتني‌ بر بهبود موقعيت رقابت در عرصه اقتصاد جهاني
* رويكرد مبتني بر توسعه و كاربري مستقيم ICT در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي
ICT  به عنوان يك بخش توليدي (‌صنعت ICT )
* رويكرد مبتني‌برافزايش ظرفيت ملي و بازار داخلي ICT
* رويكرد مبتني بر استفاده از ICT به عنوان موتور محرك صادرات
* بررسي نتايج استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در چند كشور نمونه  
* موارد مطرح در استراتژي ملي ICT
* منابع

بیشتر بخوانید

پروژه کد نویسی و اجرای بازی (شباهت اعداد) با ++c

پروژه کد نویسی و اجرای بازی (شباهت اعداد) با ++c
با گرفتن این فایل نمره عملی برنامه سازی کامپیوتر خود را به طور کامل بگیرید و این درس را به سادگی پاس شوید

برنامه سازی کامپیوتر دارای ۲ بخش نظری وعملی می باشد که بخش عملی دارای ۴۰ درصد نمره می باشد استاد شما حتما به شما یک پروژه ساختن یک بازی را می دهد شما می توانید با دانلود این پروژه بازی اعداد هم شکل این پروزه را با دادن مبلغ اندکی به استاد خودتحویل دهید

قسمت راهنما را هم بخوانید

بیشتر بخوانید

طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک

 

 

 

 

 

 

 

طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک در فرمت پی دی اف و شامل مطالب زیر می باشد:

* خلاصه طرح
* مقدمه
* سرمایه گذاری ثابت
* هزینه های ثابت طرح
* هزینه های جاری طرح
* سرمایه در گردش
* جدول سرمایه گذاری
* فروش و محاسبه سود و زیان

بیشتر بخوانید