پروپوزال وروش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع قیمت تمام شده

پروپوزال وروش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع قیمت تمام شده

پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی با موضوع بررسي نارسايي‌ها و مشكلات محاسبه قيمت تمام شده به همراه فهرست منابع و مواخذ
پروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.
بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

بیشتر بخوانید

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع Just In Time

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع Just In Time

پروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع مطالعه وضعيت فعلي انبارها وامكان سنجي براي حركت به سوي Just In Time به همراه فهرست منابع و مواخذ
فایل اصلی پروپوزال : DOC
حجم فایل : 50 KB
تعداد کل صفحات : 18 صفحه
پروپوزال يا طرح تحقيق، پيش نويس پ‍ژوهشي است كه شما مي بايست براي اخذ مدرك تحصيلي خود انجام دهيد. در پروپوزال، شما به معرفي موضوعي كه براي پايان نامه خود انتخاب كرده ايد، توضيح اهميت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هايي كه در گذشته در اين باره صورت گرفته، و نتايجي كه فكر مي كنيد از تحقيق خواهيد گرفت می پردازيد. هم چنين روش يا روش هايي كه در پژوهش از آن ها بهره خواهيد گرفت را ذكر مي كنيد.
بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

بیشتر بخوانید

پروژه فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی، به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله، و … ادامه. doc

 

 

 

 

 

باتحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی.doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

 

چکیده:

در هنگام زلزله ساختمانهایی که نزدیک هم قرار دارند به علت تفاوت در خصوصیات دینامیکی پاسخهای متفاوتی از خود نشان می دهند و ارتعاش مشابه و هماهنگ نخواهند داشت و در نتیجه احتمال برخورد و انهدام در اثر ضربه برای این ساختمانها وجود دارد.

این پدیده برای اولین بار پس از زلزله سال 1985 مکزیکوسیتی مورد ارزیابی قرار گرفته و به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر میزان شدت خرابی های ناشی از نیروی زلزله در نظر گرفته شد. از مهمترین راهکارهای ارائه شده در زمینه کاهش نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در این تحقیق فاصله مورد نیاز بین سازه های با سیستم قاب خمشی فولادی با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ی دینامیکی (زمان تناوب، میرایی، جرم) روی این فاصله بررسی می گردد. همچنین رابطه ای برای محاسبه درز انقطاع مدلهای سازه ای مورد نظر پیشنهاد شده و نتایج حاصل از این رابطه با روابط آیین نامه های IBC2006 و استاندارد 2800 ایران مقایسه شده است.

نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله بین سازه ها کاهش می یابد. همچنیندرز انقطاع محاسباتیبر اساس استاندارد 2800 ایران برای سازه های تا 7 طبقه، کمتر و برای سازه های بیشتر از 7 طبقه، بیشتر ازمقدار بدست امده بر اساس آیین نامه IBC2006 و روش استفاده شده در این تحقیق می باشد.

یکی از پدیده هایی که در خلال زلزله های شدید قابل رویت است برخورد بین ساختمان های مجاور هم در نتیجه ارتعاش ناهمگون ساختمان ها می باشد. نیرویی که از برخورد بین ساختمان ها بوجود می آید) نیروی تنه ای(Pounding)( در طراحی در نظر گرفته نمی شود و در نتیجه منجر به شکل گیری تغییر شکل های پلاستیک و گسیختگی های موضعی و کلی می گردد. از مهمترین راهکارهای ارائه شده در زمینه حذف نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در این تحقیق فاصله مورد نیاز بین سازه های با سیستم قاب خمشی فولادی با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ی دینامیکی (زمان تناوب، میرایی، جرم) روی این فاصله بررسی گردید. همچنین رابطه ای برای محاسبه درز انقطاع مدل های سازه ای مورد نظر پیشنهاد شده و نتایج حاصل از این رابطه با روابط آیین نامه های IBC2006 و استاندارد 2800 ایران مقایسه گردید.

نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله بین سازه ها کاهش می یابد. با مقایسه درز انقطاع محاسباتی به روش ارتعاشات تصادفی در دو حالت تحلیل خطی و غیر خطی مشاهده می شود که برای مدلهای تا چهار طبقه نتایجتحلیل خطی و غیر خطی تقریبا نزدیک به هم می باشند. ولی برای سازه های بیشتر از چهار طبقه، نتایج تحلیل خطی بیشتر از تحلیل غیر خطی می باشد و با افزایش تعداد طبقات این اختلاف بیشتر می شود. همچنین، درز انقطاع محاسباتی بر اساس استاندارد 2800 ایران برای سازه های تا 7 طبقه، کمتر و برای سازه های بیشتر از 7 طبقه، بیشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آیین نامه IBC2006 و روش استفاده شده در این تحقیق می باشد.

 

مقدمه:

بطور كلی برای تحلیل مسائل سازه ای، روش های گوناگونی موجود می‌باشد. انتخاب هر كدام از این روشها، به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جملة این عوامل می‌توان به نوع مسئله، سادگی و پیچیدگی مسئله، امكانات موجود و …. اشاره كرد. روش‌های بررسی رفتار سازه ها را می‌توان در سه دسته طبفه‌بندی نمود. این سه دسته عبارتند از:

1- روش های تحلیلی

2- روش های عددی

3- روش های تجربی و آزمایشگاهی

بهترین روش برای تعیین رفتار سازه‌ها مطالعات تجربی و آزمایشگاهی آنها می‌باشد. چرا که در آزمایشگاه تمامی مراحل کار به واقعیات نزدیک می‌باشد. بعنوان مثال برای تعیین رفتار یک ستون بهترین روش، بررسی آزمایشگاهی آن می‌باشد. چرا که ستونی که در آزمایشگاه ساخته می‌شود، از بسیاری جهات همانند ستون واقعی است و رفتاری كه از خود نشان خواهد داد، مشابه ستون واقعی خواهد بود. ولی باید به این نکته توجه داشت که انجام عملیات آزمایشگاهی، نیاز به امکانات متناسب با آزمایش مورد نیاز دارد.

 استفاده از روش های تحلیلی برای مسائل ساده گزینه مناسبی می‌تواند باشد. چرا كه با امكانات اندك، می‌توان دقیق ترین نتایج را بدست آورد. از جملة این روش ها می‌توان به روش های جداسازی متغییرها، تبدیل لاپلاس و … اشاره كرد. در عمل مسائل مهندسی بسیاری وجود دارد كه با استفاده از روشهای تحلیلی نمی‌توان جواب دقیقی برای آن ها یافت. شاید بتوان دلیل این امر را در طبیعت پیچیده معادلات دیفرانسیل یا مشکلات ناشی از اعمال شرایط مرزی و شرایط اولیه دانست.

از نمونه روش های حل عددی می‌توان به روش های تفاضل های محدود و عناصر محدود اشاره كرد. بعنوان مثال در صورت استفاده از روش تفاضل های محدود برای تعیین رفتار عضو فشاری، تعداد محدودی نقطه در روی عضو مشخص می‌گردد. یك شكل تغییر مكان آزمایشی برای عضو فشاری فرض می‌شود. وضعیت تنش در هر نقطه، می‌تواند بصورت الاستیك، الاستوپلاستیك یا پلاستیك كامل باشد. نیروی محوری و لنگرهای خمشی را می‌توان با استفاده از برآیندهای تنش محاسبه كرد. لذا می‌توان معادلات دیفرانسیلی تعادل را برای هر نقطه نوشت. حل همزمان این معادلات منجر به تعیین مجموعه‌ای از تغییر مكان نقاط می‌شود. با این شكل جدید تغییر مكان، روند قبلی تكرار می‌شود و این چرخة عملیات تا حصول همگرایی ادامه می‌یابد. اگر مجموعه‌ای از این گونه تحلیلها با نمو دادن بار یا تغییر مكان انجام گیرد، می‌توان به این ترتیب رفتار بار- تغییر مكان عضو را تعیین كرد.

در صورت استفاده از روش عناصر محدود، عضو فشاری با مجموعه‌ای از عناصر مستقل جایگزین می‌شود. سختی هر عنصر به كمك تابع تغییر‌شكل تقریبی كه در طول عنصر تعریف می‌شود، بدست می‌آید. شرایط تعادل، سازگاری و مشخصه‌های الاستوپلاستیك مصالح اعمال شده و با حل معادلات مربوطه، تغییر مكانهای گرهی و نیروهای داخلی بدست می‌آید.

باید توجه داشت که بررسی آزمایشگاهی رفتار سازه‌های مورد استفاده در این تحقیق كه دارای تعداد طبقات مختلف می‌باشد، با توجه به برخی عوامل از قبیل حجیم بودن سازه، تعداد زیاد المان‌ها، پر هزینه بودن طرح و نیاز به امکانات وسیع عملاً امكان پذیر نمی‌باشد. لذا در این تحقیق از روش عناصر محدود استفاده شده است و سعی شده است که مدل سازی به نحوی انجام پذیرد که به واقعیت نزدیک باشد.

در این فصل ابتدا روشهای مدلسازی رفتار غیر خطی سازه های فولادی آورده شده سپس فرضیات بکار رفته در طراحی مدلهای سازه ای و همچنین نتایج حاصل از طراحی ارائه شده است. در ادامه روش آنالیز تاریخچه زمانی، نحوه انتخاب شتاب نگاشتها و مقیاس کردن آنها شرح داده شده و در نهایت فاصله مورد نیاز بین دو سازه همجوار تحت زلزله های انتخابی در دو حالت رفتار خطی و غیر خطی محاسبه شده و اثر پارامتر های دینامیکی بر روی این فاصله بررسی شده است.

نتایج نشان می دهند که با افزایش نسبت پریود دو سازه همجوار، درز انقطاع مورد نیاز افزایشمی یابد و با نزدیک شدن نسبت پریودهای دو سازه فاصله بین آن ها کم می شود. همچنین با مقاسه درز انقطاع محاسباتی به روش ارتعاشات تصادفی در دو حالت تحلیل خطی و غیر خطی مشاهده می شود که برای مدل های تا 4 چهار طبقه نتایجتحلیل خطی و غیر خطی تقریبا نزدیک به هممی باشند. ولی برای سازه های بیشتر از چهار طبقه، نتایج (درز انقطاع محاسبه شده) تحلیل خطی بیشتر از تحلیل غیر خطی می باشد و با افزایش تعداد طبقات این اختلاف بیشتر می شود.

در هنگام زلزله در اثر حركات زمین، ساختمانها تحت نیروهای دینامیكی قرار می‌گیرند و به ارتعاش در می‌آیند. در ساخت سازهای شهری به مواردی برخورد می‌كنیم كه ساختمانهای مجاور به هم چسبیده و یا با فاصله كم از یكدیگر قرار دارند. این سازه‌ها بدلیل اختلاف خواص دینامیكی در یك جهت معین دارای زمان تناوبهای مساوی نمی‌باشند. تفاوت زمان تناوب در سازه باعث اختلاف در واكنشهای آنها نسبت به شتاب زمین خواهد شد و در نتیجه با توجه به تعییر مكانهای آنها در لحظات مختلف، در طول زلزله دو سازه گاهی به هم نزدیك و گاهی از هم دور خواهد شد. و اگر فاصله دو سازه به اندازه كافی بزرگ نباشد در هنگام زلزله ممكن است با یكدیگر برخورد كرده و ضربه‌ای به همدیگر وارد نمایند برای جلوگیری از این رخداد باید فاصله بین ساختمانهای مجاور قرار داده شود تا از برخورد آنها جلوگیری گردد این فاصله را درز انقطاع گویند.

در بسیاری از زلزله‌های مهم گذشته در اكثر كلان شهرهای موجود در سراسر دنیا، بحث خرابی ناشی از نیروهای تنه‌ای مشاهده شده است. بحث نیروی تنه‌ای (Pounding) یكی از رایجترین و مرسوم ترین پدیده‌های است كه در خلال زلزله‌های مهیب قابل رویت است. نیروی تنه‌ای می‌تواند باعث ایجاد خسارتهای سازه‌ای و معماری در ساختمان شده و بعضاً باعث ریزش كلی ساختمان می‌گردد.

در خلال زلزله 1985 مكزیكوسیتی حدود 15% از 330 ساختمان تحت اثر نیروی برخورد (تنه‌ای) تخریب شدند. همچنین در خلال زلزله 1989 لوماپریوتا، تا حدود 200 مورد شكل گیری نیروی تنه‌ای مشاهده گردید. در این میان حدود 79 درصد از ساختمانها دچار تخریب معماری شدند.

در طی زلزله 1964 آلاسکابرج هتل آنچوراگ وستوارددراثر برخورد با قسمتی از یک سالن رقص سه طبقه مجاور هتل، تخریب شد. همچنین، خرابی های ناشی از نیروی تنه ایدر زلزله های1967 ونزوئلاو 1971سانفرناندونیز مشاهده گردید.

از طرف دیگر برخورد بین عرشه ها وپایه های کناری پلها در طی زلزله 1971 سانفرناندو مشاهده شد. در سال 1995در اثر زلزله هایاکو کن نانبودر ژاپن حرکت طولی المانهای پل هان شینتا 3/0متر نیز رسید. و از این زلزله به بعد تحقیقات اساسی بر روی نیروی تنه‌ای شكل گرفت.

از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در زمینه کاهش نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم به منظور جلوگیری از برخورد دو ساختمان، اشاره کرد. این روش از ساده ترین و در عین حال مفیدترین روشهای مرسومی است که امروزه در حیطه آیین نامه های مختلف از طریق مجموعه ضوابط خاص ارائه شده است. به منظور تخمین این فاصله جداساز روش های مختلفی همچون روش تفاضل طیفی، روش ضرایب لاگرانژ و روش ارتعاشات پیشا وجود دارد. محققین مختلف با استفاده از یکی از روش های ذکر شده و با فرض رفتار خطی برای دو ساختمان مجاور هم به تخمین این فاصله پرداخته اند. در این مقاله سعی شده است که درز انقطاع بین دو ساختمان با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی اعضاء دو سازه مجاور هم، محاسبه گردد. روش مورد استفاده در این مقاله روش ارتعاشات پیشا بوده و تاثیر عواملی چون میرایی، دوره تناوب و جرم سازه ها بر درز انقطاع بررسی شده و نتایج حاصل از تحلیل با ضوابط آیین نامه ای استاندارد 2800 ایران و IBC2006 مقایسه شده است.

با توجه به مطالب ارائه شده در فصل چهار مشاهده می شود که تأثیر بعضی از پارامترهای دینامیکی بر فاصله بین سازه ها مشخص و بعضی ها نامشخص می باشد و عملا خطر وقوع نیروی تنه ای در سیستم های با رفتار غیر خطی، ناشناخته می باشد و ارائه یک رابطه مشخص با روش ارتعاشات پیشا کار بسیار دشواری می باشد. اکثر آیین نامه های معتبر جهان فاصله بین دو سازه همجوار را از طریق روش جذر مجموع مربعات تغییر مکان جانبی غیر الاستیک دو سازه مجاور بدست می آورند. در استاندارد 2800این فاصله از طریق جمع جبریتغییر مکان جانبی غیر الاستیک دو سازه مجاور محاسبه می شود. مسئله مهم در این روشها محاسبه تغییرمکان غیر الاستیک سازه ها می باشد. دراین تحقیق روشی برای محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک سازه ها بر پایه تغییر مکان الاستیک آن ها پیشنهاد می شود که از دقت قابل قبولی بر خودار می باشد. بدین ترتیب که جابجایی خمیری سازه برابر حاصل ضرب شکل پذیری در جابجایی الاستیک آن در نظر گرفته شده است.

در این فصل ضریب محاسبه شده است. برای این منظور ابتدا جابجایی الاستیک سازهاز تحلیل دینامیکی طیفی (با استفاده از طیف بازتاب آیین نامه 2800 ) و شکل پذیری از تحلیل استاتیکی غیر خطی pushoverمحاسبه شده است. همچنین برای محاسبه جابجایی غیر الاستیک از تحلیل دینامیکی تاریخچه پاسخ تحت شتابنگاشتهای انتخاب شده استفاده شده و در نهایت با استفاده از نتایج تحلیل های ذکر شده ضریب محاسبه شده است.

از آنجا که در اکثر آیین نامه طرح ساختمان های مقاوم در برابر زلزله بحث رعایت درز انقطاع برای جلوگیری از ایجاد نیروی برخورد به صورت یک سری دستورالعمل و روابطی ارائه شده است، در این بخش ابتدا روابط آیین نامه های IBC2006 و استاندارد 2800 ایران در مورد فاصله بین ساختمان های مجاورآمده است. سپسفاصله بین مدل های سازه ای در نظر گرفته در فصل چهارم با روابط آیین نامه های مذکور و روش استفاده شده در این تحقیق مقایسه شده اند.

فهرست مطالب:

فصل 1 معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

1-1 مقدمه

1-2 نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل2 مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 سوابق تحقیق

2-1-1 Anagnostopouls1988

2-1-2 Westermo1989

2-1-3Anagnostopouls1991

2-1-3-1 تاثیر مقاومت سازه ای

2-1-3-2 تاثیر میرایی اعضاء

2-1-3-3 تاثیر بزرگی جرم سازه

2-1-3-4 خلاصه نتایج

2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992

2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin1997

2 -1-6 Lin و Weng 2001

2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005

2-1-7-1 مدل خطی

2-1-7-2 مدل غیر خطی

2-1-8 فرزانه حامدی 1374

2-1-9 حسن شفائی 1385   

2-1-10 نوید سیاه پلو 1387

2-2 روشهای آیین نامه ای

2-2-1 آیین نامه IBC 2006

2-2-2 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800)

فصل 3 معرفی تئوری ارتعاشات پیشا

3-1 فرایند ها و متغیر های پیشا

3-2 تعریف متغیر پیشای X

3-3 تابع چگالی احتمال

3-4 امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

3-4-1 امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم

3-5-2 واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

3-5فرایندهای مانا و ارگادیک

3-5-1 فرایند مانا

3-5-2 فرایند ارگادیک

3-6 همبستگی فرایندهای پیشا

3-7 تابع خود همبستگی

3-8 چگالی طیفی

3-9فرایند راندم باد باریک و باند پهن

3-10انتقال ارتعاشات راندم

3-10-1 میانگین پاسخ

3-10-2 تابع خود همبستگی پاسخ

3-10-3 تابع چگالی طیفی

3-10-4 جذر میانگین مربع پاسخ

3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی

4-1 مقدمه

4-2 روش های مدل سازی رفتار غیرخطی

4-3آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

4-4 مشخصات مدل های مورد بررسی

4-4-1 طراحی مدل ها

4-4-2 مدل تحلیلی

4-4-3 مشخصات مصالح

4-4-4 مدل سازی تیر ها و ستون ها

4-4-5 بارگذاری

4-5 روش آنالیز

4- 5-1 معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

4-5-1-1انتخاب شتاب نگاشت ها

4-5-1-2مقیاس کردن شتاب نگاشت ها

4-5-1-3استهلاک رایلی

4-5-1-4 روش نیوتن_ رافسون

4-5-1-5 همگرایی

4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها

4-6 محاسبه درز انقطاع

4-7 تاثیر زمان تناوب دو سازه

4-8 تاثیر میرایی

4-9 تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

4-10 تاثیر جرم سازه ها

فصل 5 روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

5-1 مقدمه

5-2 روش محاسبه جابجایی خمیری سازه ها

5-2-1 تحلیل دینامیکی طیفی

5-2-1-1 معرفی طیف بازتاب مورد استفاده در تحلیل

5-2-1-2- بارگذاری طیفی

5-2-1-3- اصلاح مقادیر بازتابها

5-2-1-4 نتایج تحلیل طیفی

5-2-2آنالیز استاتیکی غیر خطی

5-2-2-1 محاسبه ضریب اضافه مقاومت

5-2-2-2 محاسبه ضریب شکل پذیری ( )

5-2-2-3 محاسبه ضریب کاهش مقاومت در اثر شکل پذیری

5-2-2-4 محاسبه ضریب رفتار

5-2-3محاسبه تغییر مکان غیر الاستیک

5-2-4محاسبه ضریب

5-3محاسبه درز انقطاع

5-4 محاسبه جابجایی خمیری بر حسب ضریب رفتار

فصل6مقایسه روش های آیین نامه ای

6-1 مقدمه

6-2 آیین نامه (IBC 2006)

6-3 استاندارد 2800 ایران

6-4 مقایسه نتایج آیین نامه ها با روش استفاده شده در این تحقیق

فصل7 نتیجه گیری و پیشنهادات

7-1 جمع بندی و نتایج

7-2 روش پیشنهادی محاسبه درز انقطاع

7-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده

مراجع

پیوست یک: آشنایی و مدل سازی با نرم‌افزار المان محدودOpensees

پیوست دو: واژه نامه انگلیسی به فارس

 

فهرست جداول ها: 

جدول (2-1) زلزله های مورد استفاده در آنالیز اناگنوستوپولس         

جدول (4-1) مشخصات شتابنگاشتهای نزدیک به گسل مورد استفاده و ضرایب مورد استفاده         

جدول (4-2) درز انقطاع بین دو سازه شش طبقه و هشت طبقه با دهانه های متفاوت تحت زلزله های انتخابی 

جدول (4-3) درز انقطاع بین سازه ها با جرمهای متفاوت   

جدول (5-1) ضریب Rو Cd برای سیستمهای مختلف سازه ای        

جدول (5-2) تغییر مکان بام سازه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی طیفی         

جدول (5-3) محاسبه پارامتر های لرزه ای مدلهای سازه ای

جدول (5-4) محاسبه جابجایی خمیری مدلهای سازه ای     

جدول (5-5) محاسبه ضریب α         

جدول (5-6) محاسبه ضریب β         

 

فهرست اشكال:

شكل (2-1) مدل ایده آل سازی شده دو ساختمان همجوار آناگئوستوپولس1988

شكل (2-2) مدل تحلیلی وسترمو

شكل (2-3) مدل آناکئوستوپولس

شكل (2-4) مدل تحلیلی MDOF-جنق هاسینق لین

شكل (2-5) نتایج حاصل از تحلیل مدل خطی برای دو نوع تحریک زلزله

شكل (2-6) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزله R1=2.5 R2=3

شكل (2-7) نتایج حاصل از تحلیل مدل غیرخطی برای دو نوع تحریک زلزلهR1=R2=3

شكل (2-8) مدل تحلیلی فرزانه حامدی، ساختمانهای یک درجه آزاد مجاور هم

شكل (2-9) درز انقطاع بین ساختمان ها مطابق آیین نامه IBC 2006

شكل (2-10) درز انقطاع برای ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه

شكل (2-11) حداقل درز انقطاع برای ساختمانهای با «خیلی زیاد» و «زیاد» و ساختمانهای با «اهمیت کم» و «متوسط» بیشتر از هشت طبقه مطابق استاندارد 2800

شكل (3-1) نمونه مجموعای از فرایند های پیشا

شكل (3-2) تابع چگالی احتمال نرمال با مقدار متوسط m و انحراف معیار

شكل (3-3) تابع چگالی احتمال نرمال استاندارد و نرمال معمولی

شكل (3-4) نمایش همبستگی دو فرایند X و Y در زمان و نمونه برداریهای مختلف

شكل (3-5) نحوه محاسبه تابع خود همبستگی فرایندهای پیشا مانا

شكل (3-6) نمایش مساحت زیر منحنی چگالی طیفی با میانگین مربعات X(t)

شكل (3-7) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند باریک

شكل (3-8) نمایش منحنی تاریخجه زمانی و چگالی طیفی یک نمونه از فرایند باند پهن

شكل (4-1) مدلهای طراحی شده برای بررسی درز انقطاع

شكل (4-2) منحنی تنش کرنش در برنامه opensees الف) برای مصالح غیر خطی (Steel01) ب) برای مصالح خطی

شكل (4-3) شتاب نگاشتهای مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیر خطی

شكل (4-4) مقیاس کردن طیف میانگین طیفهای پاسخ در آنالیز دینامیکی غیر خطی دو بعدی مطابق با روش NEHRP

شكل (4-5) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس نشده)

شكل (4-6) طیف طرح و طیف شتاب نگاشتهای مورد استفاده (مقیاس شده با دوره تناوب اصلی)

شكل (4-7) استهلاک رایلی

شكل (4-8) روش نیوتن_ رافسون

شكل (4-9) روش نموی نیوتن_ رافسون

شكل (4-11) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دو طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شكل (4-21) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب چهار طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شكل (4-13) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هشت طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شكل (4-14) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب دوازده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شكل (4-15) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب شانزده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی

شكل (4-16) نمودار تاریخچه زمانی پاسخ تغییر مکان قاب هجده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطی و غیر خطی متحرک

شكل (4-17) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شكل (4-18) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شكل (4-19) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شكل (4-20) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شكل (4-21) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شكل (4-22) سازه A بیست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطی)

شكل (4-23) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-24) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-25) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-26) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-27) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-28) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-29) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-30) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-31) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-32) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غیر خطی)

شكل (4-33) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دو طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شكل (4-34) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A چهار طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شكل (4-35) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هشت طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شكل (4-36) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A دوازده طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شكل (4-37) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A هجده طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شكل (4-38) مقایسه رفتار خطی و غیر خطی، سازه A بیست طبقه و سازه B با طبقات مختلف

شكل (4-39) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شكل (4-40) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

شكل (4-41) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثیر میرایی)

<span style="font-size: 14pt; font-family:

بیشتر بخوانید

دانلود پایان نامه بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:93

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه. 1

1- بیان مسأله. 1

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: 1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 2

4- پیشینه تحقیق: 3

5- روش تحقیق: 5

6- اهداف تحقیق: 5

فصل اول) 6

مفاهیم و مبانی نظری.. 6

مبحث اول) مفاهیم عمومی.. 7

گفتار اول- مفهوم قصاص عضو. 7

الف) مفهوم لغوی.. 7

ب) مفهوم فقهی قصاص عضو. 8

ج) مفهوم قانونی قصاص عضو. 9

گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو. 10

الف) مفهوم لغوی.. 10

ب) مفهوم فقهی.. 10

ج) مفهوم قانونی.. 11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو. 11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح. 12

بند اول) تساوی و برابری در دین.. 12

بند دوم) فقدان رابطه پدری.. 13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل. 14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن. 14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن. 15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع. 16

بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد. 17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. 17

گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا 19

بند اول) قصاص گوش… 19

بند دوم) قصاص چشم. 19

بند سوم) قصاص دندان. 21

بند چهارم) قصاص بینی.. 22

بند پنجم) قصاص زبان. 22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو. 23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو. 23

الف) مساوات کیفری: 24

ب) نارسایی سایر واکنش ها: 24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه: 25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری.. 26

الف) حفظ مصالح اجتماعی: 26

ب) حفظ نظم اجتماع: 27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم: 28

د) دفاع از حقوق اشخاص: 28

و) برقراري قسط و عدل: 28

ه ) بازدارندگي: 29

ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه : 29

(فصل دوم) 30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو. 30

مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو. 31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی.. 35

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان. 36

بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن پيوند عضو : 36

بند دوم : پيوند عضو باعث بطلان عبادات است: 37

بند سوم: موافقان پيوند عضو: 37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه. 39

بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه. 39

الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص… 41

ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص… 43

1- قول و ادله موافقان: 44

2- قول و ادله مخالفان: 45

ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 46

بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی.. 46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر: 47

گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی.. 50

بند اول) قول و ادله مخالفان. 52

بند دوم) قول و ادله موافقان. 55

3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی.. 56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی.. 58

فصل سوم) 66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا 66

مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 67

گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو. 67

گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر. 69

نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص: 71

2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص: 71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر  72

گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش… 72

گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص… 74

نتیجه گیری.. 77

منابع و مآخذ: 80

چکیده لاتین.. 83

چکیده :

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.

با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر

مقدمه :

1- بیان مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به مقوله کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی آن مقررات کلانی را وضع نموده است. به موازات این مقوله در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی موجز به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و نیز مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص اشاره کرده و حکم هر کدام را روشن ساخته است. این در حالی است که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلام می باشند. لذا در پژوهش حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی فرایند پیوند عضو جانی و مجنی علیه را نمایان ساخته و این حقیقت را برجسته نماییم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه می باشد یا خیر بنابراین، مسأله بنیادین این پایان نامه، تبیین حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قواعد فقهی – حقوقی ناظر به مقوله پیوند اعضا در تعامل با این مجازات می باشد. در ادامه سعی خواهیم کرد که قلمرو تفکیک مفهومی و مصداقی فرایند پیوند عضو را از نهادهای مشابه ای چون دوختن پارگی، ترمیم شکستگی و … روشنم نماییم.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق:

در ارتباط با مسأله پژوهش، یکسری سوالات اصلی و فرعی فرارو می باشد که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود بدانها پاسخ دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار ذیل می باشند؛

– ضوابط و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در عرصه نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحوی است؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از سوی جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر بقا یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیست؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– نقایص احتمالی قوانین موجود در حوزه پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های بنیادین پایان نامه حاضر از قرار ذیل اند؛

  • بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع مشهور فقهی بوده و مقنن در ارتباط با مسأله پیوند عضو از رویکرد شهرت گرایانه برخوردار است . بدين معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده است حق پيوند بر او محفوظ مي باشد.
  • حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در برخی ابعاد همسان نمی باشد.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایران است که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص موضوع فحص و مطالعه قرار می گیرد. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه فراوان قرار گرفته و احکام آن به تفصیل تشریح گشته اند.

در ارتباط با کیفر قصاص عضو از چند منظر ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و تفحص عیان می گردد. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل توفیق در اجرای صحیح بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایران می باشد که صیانت از تمامیت جسمانی اشخاص را در کانون توجه خود دارد. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا جرح و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تواند بستر مساعدی برای تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح وسیعی ازجمله پیشگیری از جرم فراهم آورد.

در بعد دیگر، در ارتباط با وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن نمودن وضعیت انها نیازمند یک تحقیق و تفحص جامع در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامی است. مصداق روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضو می باشد. در یک سطح این سوال مطرح است که آیا جانی می تواند پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود را پیوند دهد؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسأله است که آیا اگر مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا مجروح خود را پیوند زند، عمل پیوند او اثری بر سقوط یا بقا حق قصاص وی از جانی دارد یا خیر؟ شفاف ساختن پاسخ این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران را به لحاظ تنصیص کیفر قصاص آشکار می سازد. با توجه به اینکه امروزه مخالفان کیفر قصاص ادعا می نمایند که اجرای این کیفر اساساً معارض و منافی مسلمات حقوق بشر است، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری آن بیش ار پیش رخ می نمایاند. بنابراین، پیش بینی می شود که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و آگاهی از جهت گیری های فقهی – حقوقی در این حوزه، بتواند بستری مناسب برای تکمیل گزاره های قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران فراهم آورد.

4- پیشینه تحقیق:

در ارتباط با کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مرتبط با آن در فقه اسلام تتبعات و مطالعات مبسوطی صورت گرفته است. بسیاری از فقها ضمن تحلیل اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا پاسخ داده اند. محتوای نطق و استدلال پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف مطالعات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهش های چندانی پیرامون مسائل و احکام قصاص عضو بخصوص پدیده متناظر آن یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته است. با این وجود ازجمله مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این حوزه می توان اجملاً به موارد ذیل اشاره کرد:

– « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی تحت عنوان « قصاص مجدد » ضمن مطالعه اجمالی مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و نظریات فقهای متقدم و متأخر در باب مسأله احکام قصاص مجدد جانی پس از پیوند عضو پرداخته است. ایشان به خوبی در ابتدا عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص مجدد عضو پیوند داده شده جانی را که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده است، پرداخته و النهایه نتیجه می گیرد که نظریه موافق با حق جانی برای پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده است، نظریه ای معتبر و معقول است که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است.[1]

– « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خویش با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در ضمن مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مبسوط به بررسی مسأله احکام و حقوق متناظر با عضو قصاص شده می پردازد. ایشان می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شود برای جانی یکسری حقوقی را رقم می زند که ازجمله مصادیق ان می توان به حق پیوند اشاره کرد. ایشان این حق را مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توصیف می کنند و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی را برای مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسد.[2]

و…

NikoFile

بیشتر بخوانید

پایان نامه بررسي ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار

پایان نامه بررسي ورزش بر سلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اول……………………………….. 1

مقدمه…………………………………. 2

بيان مساله ……………………………. 4

فرضيه‌هاي تحقيق…………………………. 5

اهداف كلي……………………………… 5

اهداف جزيي ……………………………. 5

اهميت و فايده پژوهش…………………….. 6

تعريف اصلاحات ………………………….. 8

تعريف عملياتي …………………………. 8

فصل دوم

تعاريف سلامت روان ………………………. 11

تاريخچه مختصري بر سلامت روان……………… 12

اصول بهداشت روان……………………….. 13

انجمن ملي بهداشت رواني (NIMH)…………….. 15

رابطه ورزش با سلامت روان…………………. 15

زنان و فعاليت بدني …………………….. 17

جمعيت مسن و فعاليت بدني…………………. 18

تعاريف ورزش …………………………… 19

تاريخچه مختصري بر ورزش هندبال …………… 19

كاربرد ورزش هندبال در جامعه……………… 20

نظريه‌هاي ارائه شده درباره ورزش توسط محققان .. 21

مكتب انسان گرايي……………………….. 23

مكتب رفتار گرايي……………………….. 23

مكتب شناخت گرايي ………………………. 24

ورزش از ديدگاه اسلام ……………………. 25

ورزش و درمان ………………………….. 25

پيشينة مطالعاتي در جهان…………………. 27

پيشينة مطالعاتي در ايران ……………….. 29

فصل سوم

روش تحقيق …………………………….. 32

جامعه تحقيق……………………………. 32

نمونه تحقيق……………………………. 33

چگونگي نمونه‌برداري……………………… 33

توضيح درباره نمونه‌ها……………………. 34

نحوه نمره گذاري ……………………….. 33

ابزار تحقيق……………………………. 34

– روايي پرسشنامه ………………………. 36

– اعتباري پرسشنامه……………………… 37

روش آماري……………………………… 40

فصل چهارم

محاسبات آماري علائم جسماني……………….. 44

تفسير و بيان نتيجه علائم جسماني…………… 44

محاسبات آماري علائم اضطرابي و خواب………… 48

تفسير و بيان نتيجه علائم ضطرابي و خواب…….. 48

محاسبات آماري كاركرد اجتماعي…………….. 51

تفسير و بيان نتيجه كاركرد اجتماعي………… 51

محاسبات و بيان افسردگي………………….. 54

تفسير و بيان نتيجه افسردگي………………. 54

محاسبات آماري سلامت عمومي………………… 56

تفسير و بيان نتيجه سلامت عمومي……………. 56

فصل پنجم

خلاصه‌اي از فصول…………………………. 60

مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين………. 60

محدوديتهاي پژوهش……………………….. 61

پيشنهادات …………………………….. 63

منابع و مآ‎خذ……………………………

 

 

بیشتر بخوانید

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

پایان نامه رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی  دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آباده انجام گرفت.این مطالعه مقطعی –همبستگی بر روی350 نفر دانش آموز انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه خود کنترلی تانجنی  مقیاس سنجش عملکرد خانواده و پرسشنامه سازگاری اجتماعی استفاده شد. داده ها ازطریق آزمون تی مستقل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.

تجزیه و تحلیل داده  ها نشان داد بین خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد به طوری که خود کنترلی وعملکردخانوده می تواندد تاحدودی  سازگاری اجتماعی را پیش بینی کنند..یافته ها نشان داد  میانگین نمره ساز گاری دختران به طور معنا داری بالاتر از میانگین نمره ساز گاری بسران است همچنین دختران از سازگاری اجتماعی بالاتری نسبت به پسران برخوردارند.

از یافته های پژوهش حاضرمی توان استنباط کرد ,هرگونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیرات نامطلوبی در رفتارهای تطابقی  فرزندان ایجاد میکند.  همچنین با توجه به اهمیت نقش مهارتهای خود کنتر لی در رفتارهای تطابقی و پیش بینی سازگاری اجتماعی ضرورت توجه به این عوامل هر چه بیشتر احساس میشود.

واژگان  کلیدی: دانش آموز ،عملکردخانواده، سازگاری اجتماعی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                              صفحه

چكيده…………………………………… 1

فصل اول: كليات پژوهش

مقدمه…………………………………… 3

بیان مسئله………………………………. 4

اهميت و ضرورت پژوهش………………………. 7

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهشي…….. 9

تعاريف مفهومي متغيرهاي پژوهشي……………… 9

تعاريف عملياتي…………………………… 10

فصل دوم- پيشينه تحقيق

سازگاري اجتماعي………………………….. 12

تعاريف سازگاري اجتماعي……………………. 16

ويژگي هاي شخص سازگار……………………… 19

عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي……………… 21

تحليل فرآيند سازگاري……………………… 26

ديدگاه هاي نظري سازگاري…………………… 27

عملكرد خانواده…………………………… 33

نقش خانواده بر توانايي سازگاري كودك و نوجوان… 37

روابط خانوادگي و اهميت آن در رشد عاطفي……… 39

ماهيت خودكنترلي………………………….. 45

مفهوم خودكنترلي در نظريه يادگيري اجتماعي راتر.. 52

انواع كنترل و نظارت………………………. 57

ارزيابي انواع كنترل………………………. 59

مراحل فرآيند خودكنترلي……………………. 60

 مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه موضوع پژوهش 62

جمع بندي مطالعات انجام شده………………… 67

فرضيات پژوهش…………………………….. 67

فصل سوم- روش تحقيق

روش پژوهش……………………………….. 69

جامعه آماري……………………………… 69

نمونه و روش نمونه گيري……………………. 69

 ابزارهاي اندازه گيري…………………….. 71

روش نمره گذاري…………………………… 72

اعتبار و روايي…………………………… 72

 ابعاد مقياسي سنجش عملكرد خانواده………….. 73

پايايي و اعتبار پرسشنامه عملكرد خانواده…….. 75

روش نمره گذاري پرسشنامه…………………… 77

اعتبار و روايي پرسشنامه…………………… 77

روش تجزيه و تحليل آماري اطلاعات…………….. 78

ملاحظات اخلاقي ……………………………. 78

فصل چهارم- يافته هاي پژوهش

تجزيه و تحليل آماري………………………. 80

آماره هاي استنباطي……………………….. 80

فصل پنجم- بحث و نتيجه گيري

بحث در يافته هاي پژوهش……………………. 88

نتيجه گيري………………………………. 94

محدوديت هاي پژوهش………………………… 95

پيشنهادات پژوهش………………………….. 96

منابع

منابع فارسي……………………………… 98

منابع انگلیسی……………………………. 100

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) ……………………………..104

پرسشنامه عملکرد خانواده……………………………………………………………………………………107

چکیده انگلیسی……………………………. 110

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

3-1- توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب متغيرهاي دموگرافيك     70

3-2- ميانگين و انحراف معيار نتايج بدست آمده از دو مطالعه براي اعتباريابي مقياس خودكنترلي… 72

جدول 3-3 ضریب اعتبار پرسشنامه ………………………………………………………………………………77

4-1- ميانگين و انحراف معيار خودكنترلي، عملكرد خانواده و سازگاري اجتماعي…………………………………….. 80

4-2- ميانگين و انحراف معيار مقياس هاي عملكرد خانواده..   81

4-3- ميانگين و انحراف معيار سازگاري اجتماعي…….. 81

4-4- ماتريس همبستگي بين سازگاري و مقياس هاي عملكرد خانواده و خودكنترلي…………………………………… 82

4-5- آزمون رگرسيون ساده خطي براي تبيين قدرت پيش بيني..   83

4-6- آزمون رگرسيون ساده خطي براي تبيين قدرت پيش بيني سازگاري بر حسب عملكرد خانواده…………………………………… 84

4-7- رگرسيون چند متغيره براي تبيين پيش بيني سازگاري دانش آموزان بر حسب مقياس هاي عملكرد خانواده………………………. 85

4-8- آزمون تي مستقل براي مقايسه ميانگين و انحراف معيار سازگاري اجتماعي بر حسب جنسيت 86

 

بیشتر بخوانید

پایان نامه بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي با تجربه پوسیدگی در دانشجویان

پایان نامه بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي با تجربه پوسیدگی در دانشجویان

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چكيده

مقدمه: نوع رژیم غذایی، از عواملی است که در پوسیدگی دندان ها نقش دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نمايه تغذيه سالم و الگوهاي غذايي به همراه تجربه پوسیدگی در دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشکده دندانپزشکی مشهد درسال 1391 انجام شد.

 

روش كار: این مطالعه بر روی کلیه دانشجویان سال های چهارم ، پنجم وششم دندانپزشکی دوره عمومی دانشکده دندانپزشکی مشهد که معیارهای ورود مطالعه را دارند انجام شد. دانشجویان به دو گروه خوابگاهی و غیر خوابگاهی تقسیم شده و فرم رضایت نامه و پرسشنامه بسامد غذایی FFQ را به منظور تعیین بررسي الگو هايي غذائي تکمیل نمودند. به منظور ثبت وضعیت تجریه پوسیدگی، دانشجویان مورد معاینه دندانی قرار گرفتند. بر اساس راهنمای شاخص DMFT سازمان جهانی بهداشت، نمره DMFT استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی بین DMF (تجربه پوسیدگی دندانی) با اندکس سلامت تغذیه بدست آمد.

 

نتایج: بررسی انجام شده نشان داد که میانگین تغییرات DMFT در گروه خوابگاهی ها به صورت معنا داری بالاتر بوده است (p<0.001). بر اساس بررسی صورت گرفته، میزان دریافت پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر (gr/day) و انرژی (kcal/day) و ویتامین E و فولات و کالیوم (µgr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده است که اختلاف دو گروه از نظر آماری معنی دار بوده است (p<0.001). دریافت ویتامین A (µgr/day) در گروه خوابگاهی ها بالاتر بوده که البته میزان آن معنی دار نمی باشد(p=0.088). بررسی انجام شده با استفاده از آزمون همبستگی Pearson نشان داد که هیچ یک از شاخص های تغذیه ای بررسی شده با DMFT همبستگی معنی داری نداشته است. مقایسه نمای تغذیه در دو گروه نشان داد که این نما در دو گروه اختلاف معنی داری نداشته است (p=0.787). همچنین نمایه تغذیه با میزان تغییرات DMFT همبستگی معنی داری نداشته است.

 

نتیجه‌گیری: در بررسی کلی یافته های تحقیق بنظر می رسد دانشجوبان خوابگاهی و غیر خوابگاهی هر دو نیازمند تغییر و اصلاح رژیم غذایی خود می باشند. هم چنین از نظر وضعیت دندانی دانشجویان غیر خوابگاهی در وضعیت بهتری نسبت به بقیه بسر می برند. در مطالعه حاضر بین مصرف هیچ یک از گروه های غذایی با DMFT رابطه معناداری کشف نشد.

كلمات كلیدی:Food frequency Questionnaire ، پرسشنامه بسامد غذایی، Healthy Eating Index، DMFT، Food pattern

 

فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1): نمایه تغذیه گوشت و حبوبات…………………………………………………………………52

جدول(2-2): نمایه تغذیه نان و غلات………………………………………………………………………….53

جدول(2-3): نمایه تغذیه لبنیات………………………………………………………………………………..54

جدول(2-4): نمایه تغذیه میوه…………………………………………………………………………………….55

جدول(2-5): نمایه تغذیه سبزیجات…………………………………………………………………………….56

جدول(2-6): نمایه تغذیه چربی…………………………………………………………………………………..57

جدول(2-7): نمایه تغذیه کلسترول…………………………………………………………………………….58

جدول(2-8): نمایه تغذیه چربی اشباع شده………………………………………………………………..58

جدول (3-1): توزیع فراوانی نسبی و مطلق جنسیت…………………………………………………..62

جدول (3-2): مقایسه تغییرات DMFT …………………………………………………………………….36

جدول (3-3): میزان دریافت پروتئین …………………………………………………………………………64  جدول(3-4): میزان دریافت چربی ……………………………………………………………………………………65

جدول (3-5): میزان دریافت کربوهیدرات …………………………………………………………………66

جدول (3-6): میزان دریافت فیبر……………………………………………………………………………….67

جدول (3-7): دریافت انرژی………………………………………………………………………………………..68

جدول (3-8): دریافت ویتامین A  ………………………………………………………………………………69

 جدول (3-9): دریافت ویتامینE. ……………………………………………………………………………….70

جدول (3-10): دریافت فولات………………………………………………………………………………………71

جدول (3-11): دریافت کالیوم ………………………………………………………………………………..72

جدول (3-12): همبستگی DMFT و دریافت مواد مغذی ……………………………………..73

 جدول (3-13): مقایسه سهم دسته های غذایی …………………………………………………….74

جدول (3-14): میزان دریافت قند ساده ………………………………………………………………….75

 جدول (3-15): مقایسه نمایه تغذیه ……………………………………………………………………….76

جدول (3-16): همبستگی DMFT با نمایه تغذیه ………………………………………………….77

 

بیشتر بخوانید

پایان نامه مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با GIS

پایان نامه مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با GIS

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکيده

پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده که ساختار جدیدی برای پرکردن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی و جسمی انسانها گردیده است. یکی از انواع ورزش هایی که بسیار مورد علاقه گردشگران ورزشی می باشد، ورزش های هوایی است که در سال های اخیر در کشور ایران رواج یافته است. جهت توسعة این نوع از گردشگری، شناسایی ظرفیت های بالقوه و توانمندی های مختلف  باید در اولویت کار برنامه ریزان قرار گیرد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی نقاط مستعد ایجاد سایت های ورزش های هوایی در استان اصفهان صورت گرفته است.

نوع پژوهش حاضر توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی، تحلیلی- علی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی و مصاحبه با مربیان ورزش های هوایی و منابع اینترنتی تهیه گردیده. سپس از طریق مشاهدات میدانی سایتها و استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی AHP  مکان های مناسب انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزارهای Excel، Wrplot (گلباد) و جهت تهیه نقشه ها و لایه های اطلاعاتی مورد نیاز از نرم افزار Arc GIS،Surfer ، Global mapper استفاده گردید.

با استفاده از تکنیک AHP ، 10 منطقه به عنوان مناطق مستعد برای ایجاد سایت های ورزش های هوایی تعیین و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش، نمایانگر این بود که مناطق شرقی استان دارای شرایط مساعدتری نسبت به سایر بودند. به طوری که جندق، خور، نائین و کاشان جهت ورزش های پاراگلایدر و کایت، خور، جندق، کاشان و نائین برای ورزش های پاراموتور، چتربازی، بالن سواری و هواپیمای مدل رادیو کنترل و خور، جندق و نائین جهت ورزش بانجی جامپینگ اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین ارتفاعات مناطق نطنز، شهرضا، نجف آباد، کوهپایه، ورزنه و انارک اولویت های بعدی را از آن خود کرده اند.

 

کليدواژه ها: گردشگری ورزشی، ورزش های هوایی، مدل تحليليAHP، استان اصفهان

 

فهرست مطالب

 ……………………………………………. عنوان                                                                                                                          صفحه                                                                                                                                   

فصل اول: کليات طرح تحقيق

1-1- بيان مسأله پژوهش.. 2

1-2- پيشينه پژوهش.. 4

1-3- اهميت و ارزش پژوهش.. 6

1-4- سؤالات پژوهش.. 6

1-5- فرضيات پژوهش.. 8

1-6- اهداف پژوهش.. 8

1-6-1- اهداف جزئي .. 8

1-6-2-اهداف کلي.. 8

1-7- روش تجزيه و تحليل.. 8

1-8- کاربرد نتايج پژوهش.. 9

1-9- مشکلات پژوهش.. 9

 

فصل دوم:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                          صفحه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34

 34

 34

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: مطالعات جغرافيايي و اکولوژيکي منطقة مورد مطالعه

3-1- ويژگي‌هاي طبيعي محدودة مورد مطالعه.. 42

3-1-1- موقعيت جغرافيايي استان اصفهان .. 42

3-1-2- وضعيت توپوگرافي و زمين شناسي.. 43

 

عنوان                                                                                                                          صفحه 3-1-3- بررسي شيب.. 44

3-1-4- بررسي جهت شيب .. 45

3-1-5- وضعيت پوشش گياهي.. 46

3-1-5-1- منطقة رويشي نيمه بياباني.. 47

3-1-5-2- منطقة رويشي استپي.. 48

3-1-5-3- منطقة رويشي نيمه استپي‌ 48

3-1-5-4- منطقة رويشي کوه هاي مرتفع .. 48

3-1-5-5- منطقة رويشي جنگل هاي خشک.. 48

3-1-6- آب و هوا .. 49

3-1-6-1- بارندگي.. 50

3-1-6-2- درجه حرارت .. 52

3-1-6-3- رطوبت.. 54

3-1-6-4- سرعت و جهت باد.. 57

3-2- ويژگي هاي انساني و اقتصادي استان اصفهان.. 58

3-2-1- تغييرات جمعيتي استان طي سال هاي 1335 تا 1385.. 58

3-2-2- ساختار سني جمعيت.. 59

3-2-3- ساختار جنسي جمعيت .. 60

3-3-4- سطح سواد و آموزش .. 61

3-3-5- وضع فعاليت.. 16

3-3-6- تسهيلات و امکانات ارتباطي.. 62

 

  

4-1- مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تکنيک AHP (تحليل سلسله مراتبي). 

4-1-1- مرحله اول ساختن سلسله مراتب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها و نمودارها

عنوان                                                                                                                                          صفحه

شکل 2-1- نمايي از کشتي هوايي. 18

شکل2-2- مدلي از هواپيماي گلايدر .. 20

شکل2-3- مدل هايي از هواپيماي مدل .. 21

شکل2-4-  نمايي از چتربازي اتوماتيک.. 23

شکل 2-5- نمايي از ورزش بانجي جامپينگ.. 24

شکل2-6- نمايي از آکروباسي هوايي .. 25

شکل 2-7- نمايي از ورزش کايتنيگ (هنگ- گلايدينگ).. 26

شکل 2-8- نمايي از پاراگلايدر و اجزاي آن.. 27

شکل2-9- نمايي از پاراموتور .. 28

شکل 2-10- نمايي از ميکرولايت.. 29

شکل 2-11- نمودار مدل تحليل سلسله مراتبي AHP. 39

شکل3-1- نقشة موقعيت جغرافيايي استان اصفهان در سطح کشور   42

شکل3-2- نقشة ارتفاع استان اصفهان.. 44

شکل3-3- نقشة شيب استان اصفهان.. 45

شکل 3-4-  نقشة جهت شيب استان اصفهان.. 47

شکل 3-5- نقشة وضعيت پوشش گياهي استان اصفهان.. 49

شکل3-6- ميزان بارندگي استان اصفهان طي ماه هاي مختلف سال   52

شکل3-7- منحني هاي هم بارش استان اصفهان.. 51

شکل 3-8- ميانگين درجه حرارت استان اصفهان طي ماه هاي مختلف سال   53

شکل3-9 منحني هاي هم دماي استان اصفهان .. 54

شکل3-10- ميانگين حداقل و حداکثر رطوبت نسبي طي ماه هاي مختلف سال   56

شکل3-11- گلباد استان اصفهان.. 58

شکل3-12- وضعيت فعاليت هاي عمده اقتصادي در استان اصفهان طي سرشماري 1385  62

شکل3-13- نقشة وضعيت راه هاي استان اصفهان.. 64

عنوان                                                                                                                         صفحه

شکل4-1- وزن دهي معيارهاي منتخب جهت مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 69

شکل4-2- وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت   69

شکل 4-3- وزن نسبي زيرمعيارهاي شيب در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و.. 70

شکل 4-4- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي شيب جهت ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ.. 70

شکل4-5- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي شيب جهت ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و….. 71

شکل4-6- وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ.. 71

شکل4-7- وزن نسبي زيرمعيارهاي ارتفاع در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و….. 72

شکل4-8- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي ارتفاع جهت ورزش هاي پاراگلايدر، کايت و جامپينگ.. 72

شکل4-9- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي ارتفاع جهت ورزش هاي پاراموتور و…   73

شکل4-10- وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در مکان يابي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. 73

شکل4-11- وزن نسبي زيرمعيارهاي سرعت باد در مکان يابي ورزش هاي پاراموتور، بالن سواري و….. 74

شکل4-12- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي سرعت باد جهت ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. 74

شکل4-13- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي سرعت باد جهت ورزش هاي پاراموتور و….. 75

شکل4-14- وزن نسبي زيرمعيارهاي رطوبت در مکان يابي ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 75

شکل 4-15- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي رطوبت در مکان يابي همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 76

شکل4-16- وزن نسبي زيرمعيارهاي دماي هوا در مکان يابي ورزش هاي هوايي   76

شکل4-17- ارزش گذاري زيرمعيارهاي دماي هوا جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي   77

شکل4-18- وزن نسبي زيرمعيارهاي پوشش گياهي در مکان يابي ورزش هاي هوايي   77

شکل4-19- ارزش گذاري زيرمعيارهاي پوشش گياهي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 78

شکل4-20- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه ها در مکان يابي ورزش هاي هوايي.. 78

شکل4-21- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به بزرگراه ها و آزاد راه ها   79

شکل4-22- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به بزرگراه ها جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 80

شکل4-23- نقشة ارزش گذاري زيرمعياري دسترسي به آزاد راه ها جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 81

شکل4-24- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي اصلي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 81

شکل 4-25- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي اصلي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 82

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل4-26- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي فرعي جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 82

شکل4-27- نقشة ارزش گذاري زيرمعيارهاي دسترسي به راه هاي فرعي   83

شکل4-28- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 84

شکل4-29- ارزش گذاري زيرمعيارهاي حريم شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي   84

شکل4-30- گلباد ايستگاه اردستان.. 85

شکل4-31- گلباد ايستگاه کاشان.. 85

شکل4-32- گلباد ايستگاه ميمه.. 85

شکل4-33- گلباد ايستگاه اصفهان.. 85

شکل4-34- گلباد ايستگاه نائين.. 85

شکل4- 35- گلباد ايستگاه سميرم.. 85

شکل4-36- گلباد ايستگاه نطنز.. 86

شکل4-37- گلباد ايستگاه شهرضا.. 86

شکل4-38- گلباد ايستگاه گلپايگان.. 86

شکل4-39- گلباد ايستگاه فريدون شهر.. 86

شکل4-40- گلباد ايستگاه مورچه خورت.. 86

شکل4-41- گلباد ايستگاه خوروبيابانک.. 86

شکل4-42- وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به شهر جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 87

شکل4-43-نقشة ارزش گذاري سمت وزش باد با توجه به شيب غالب منطقه در ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 87

شکل4-44- نقشة ميزان مطلوبيت اراضي جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي پاراگلايدر و کايت.. 88

شکل4-45- نقشة ميزان مطلوبيت اراضي جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي پاراموتور و….. 89

شکل4-46- مکان هاي منتخب جهت ايجاد سايت هاي ورزش هاي هوايي    90

شکل4-47- نمودار تحليل سلسله مراتبي مکان هاي منتخب جهت ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 91

شکل4- 48- ارتفاعات شهرستان نجف آباد.. 101

شکل4-49- ارتفاعات شهرستان کاشان.. 101

شکل4-50- ارتفاعات شهرستان نائين.. 102

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل4-51- ارتفاعات شهرستان شهرضا.. 102

شکل4- 52- ارتفاعات شهرستان اصفهان.. 103

شکل4-53- ارتفاعات شهرستان نطنز.. 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                          صفحه

جدول 2-1: مقياس ترجيحات مورد استفاده در تکنيک AHP. 39

  شيب شهرستان هاي استان اصفهان.. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4-1: شاخص ها و معيارهاي انتخاب شده با استفاده از روش دلفي به منظور مکان يابي سايت هاي ورزش هاي هوايي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

جدول4-11: وزن نسبي زيرمعيارهاي پوشش گياهي جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 77

جدول4-12: وزن نسبي زيرمعيارهاي دسترسي به راه ها جهت همة ورزش هاي هوايي مورد بررسي.. 78

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید

پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

پایان نامه تحلیل ژئوپلیتیک جنوب شرقی ایران با تاکید بر مهاجرت اتباع خارجی

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

 

چکیده:

 

      ورود غیر قانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز بعنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظر آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای از جهان واقع شده که مدام در سیطره قدرت های بزرگ جهانی قرار داشته است و مرزهای این کشور به شدت متأثر از این مناسبات جهانی بوده است. ناهمگونی های مرزهای کشور در ابعاد مختلف به گونه ای است که کمتر منطقه ای از مرز در برابر نوع خاصی از پدیده های مختلف ناامنی و ناهنجاری قرار گرفته است .

منطقه سیستان و بلوچستان 1100 کیلومتر مرز با کشورهای پاکستان و افغانستان و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد و به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوان برخوردار است لذا

این تحقیق در صدد است تا ضمن پرداختن به  اهمیت ژئوپولیتیک ایران و منطقه جنوب شرق کشور به  بررسی مسائل فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی به وجود آمده در نتیجه ورود غیر قانونی اتباع خارجی در کشور و بررسی پدیده های مختلف ناامنی و ناهنجاری و انواع گوناگون تهدیدات خارجی و داخلی بپردازد .

با توجه به اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در روند تحقیق و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان ایران ، افغانستان و پاکستان از چهارچوب روش توصیفی استفاده شده است.

واژگان کلیدی : مرز، ژئوپلیتک ، اتباع خارجی ، تهدیدات

 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

 

فصـل اول

 

 فصل اول : کلیات تحقیـق. …………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1:بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-3-  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4: سوال  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1-4-1- مهمترین سوال مورد بررسی.. ……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-5: فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-1: فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6: محدوده مورد مطالعه. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-7: بهره وران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8- مشکلات تحقیق.. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9: مفاهیم و واژگان پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9-1: ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9-2: امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-3:مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-4- مرز طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-9-5: مرز سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

 

فصـل دوم

 

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2:مفاهیم و تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1- منطقه و منطقه گرايي……………………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-2- هويت ژئوپليتيك……………………………………………………………………………………………………………………………………………16

2-2-3- نظريه سيستم ژئوپليتيك جهاني………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2-4- هیدروپلیتیک. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-5- تهدیدات ژئواکونومیکی………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-3: اولویت های منطقه ایی و هویت ژئوپلیتیک ایران……………………………………………………………………………………………………….25

2-3-1: منطقه خاور میانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-3-2:  منطقه خليج فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-3-3:  منطقه شبه قاره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-3-4: منطقه آسياي مركزي………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-3-5:  منطقه قفقاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-4 : مکاتب و نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-4-1: مفهوم رادیکال و رادیکالیسم………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-4-2: حوزه مطالعات جغرافیای رادیکالیسم……………………………………………………………………………………………………………………29

2-5 : انواع دیدگاهها در زمینه ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-6 : رویکرد ژئوپلیتیک از بدو تا کنون………………………………………………………………………………………………………………………….31

2-6-1: رويكرد ژئوپليتيك در دوره تولد………………………………………………………………………………………………………………………..31

2-6-2: رويكرد ژئوپليتيك در دوره افول…………………………………………………………………………………………………………………………33

2-6-3 : رويكرد ژئوپليتيك در دوره احياء و شكوفايي……………………………………………………………………………………………………..34

2-6-4 : رويكرد ژئوپليتيك در دوران نوين………………………………………………………………………………………………………………………36

2-7:  ژئوپوليتيک ایران و نظام امنيت منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………….38

2-8:  منطق تلاش ایران برای کسب نقش بيشتر…………………………………………………………………………………………………………………38

2-9: پیامدهای مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-10 : مهاجرت در كشورهاي صنعتي و جهان سوم……………………………………………………………………………………………………………41

2- 11: آمارهای جهانی مهاجرت…………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-11-1- آمارهای مهاجرت‌کنندگان به کشور ایران…………………………………………………………………………………………………………..43

2-12: انواع مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-13: آثار مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-14:علل مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-14-1: عوامل آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-14-2: عوامل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-14-3: عوامل اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-14-4 :عوامل جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………….47

2-15-موانع مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-16: مزایای مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-17:قوانین مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-17-1: قوانین مهاجرت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-18: ضرورت طرد اتباع خارجی از کشور………………………………………………………………………………………………………………………51

2-19: از سیاست درهای باز تا سیاست درهای بسته…………………………………………………………………………………………………………….52

2-20: مهاجران : معضل اجتماعی یا اهرم سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….55

2-21: از هویت های بسته تا باز………………………………………………………………………………………………………………………………………57

 

فصـل سوم

 

3- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-1:روش تحقیق و مراحل آن……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-1-1:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-1-2:روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-1-3: روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-2: متغیرها و شاخص های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-2-1: فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-2-2:فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-3-:ویژگیهای محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………………61

3-3-1:وجه تسمیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-3-2: موقعیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

3-3-3: ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

3-3-3-1 : تعداد و تراکم جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-3-3-2 : گویش سیستانی………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

3-3-4: عوارض طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-3-4-1 : ارتفاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

3-3-4-2:رودخانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-3-4-3 : دریاچه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

3-3-5: زبان و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

3-3-6 :اوضاع اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-3-7: آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-3-8: زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-4: تکنیک های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

 

فصـل چهارم

 

4- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

4-1:یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

4-1-1:مهمترین منابع چالش زای امنیتی –سیاسی ایران و افغانستان………………………………………………………………………………………..73

4-1-1-1:مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

4-1-1-2:پناهندگان افغانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

4-1-1-3: مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-1-1-4: تروریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

4-1-1-5: نیروهای خارجی در افغانستان………………………………………………………………………………………………………………………….78

4-1-1-6 : حقابه رودخانه هیرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-1-2: مهاجرت اتباع افغانی به ایران………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-1-3: مهاجرت اتباع چهار کشور به ایران برای کار………………………………………………………………………………………………………….80

4-1-3-1: افزایش 82 درصدی مهاجرت اتباع بیگانه به ایران………………………………………………………………………………………………..81

4-1-3-2: تهران انتخاب اول خارجی ها برای سکونت و کار……………………………………………………………………………………………….82

4-1-3-3 : تحصیلات مهاجران………………………………………………………………………………………………………………………………………84

4-1-4: رابطه ایران و پاکستان………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

4-2- ابعاد داخلي ناامني……………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-1- انزواي جغرافيايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

4-2-2- جنبش هاي قومي دسته جمعي بالقوه…………………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-3- تنش هاي قومي – مذهبي و عوامل تاثير گذار………………………………………………………………………………………………………87

4-3- عوامل خارجي ناامني در مناطق جنوب شرق…………………………………………………………………………………………………………….88

4-3-1- حضور قدر تهاي فرامنطقه اي…………………………………………………………………………………………………………………………….88

4-3-2- وجود گرو ههاي تروريست……………………………………………………………………………………………………………………………….89

4-3-3- قاچاق مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

 

فصـل پنجم

 

5-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

5-1 جمع بندی مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-2:یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

5-2-1: اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………96

5-2-2: اثبات فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-3:نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

5-4: توصیه ها و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….100

منابع وماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

نقشه 1- 1: نمایی کلی ازمرز مشترک …………………………………………………………………………………………………………………..8

نقشه 1-2:   تقسیمات سیاسی شهرستان …………………………………………………………………………………………………………………8

نقشه 1-3:  نمایی از تصاویر ماهواره ایی بین مرز…………………………………………………………………………………………………….12

نقشه 2-1:  ساختار فضایی نظریه نظام ژئوپلیتیک جهانی در قرن 21 …………………………………………………………………………..19

نقشه 3-1:  موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان…………………………………………………………………………………………62

نقشه 3-2: نابرابری در شاخص توسعه  ………………………………………………………………………………………………………………..68

نقشه 4-1: محدوده اثرگذاري منطقه ای جغرافیای تروریسم ……………………………………………………………………………………..76

 

فهرست جداول

جدول 1- 1: طول مرزهای ایران….. …………………………………………………………………………………………………………………………6

جدول 2-1:  میزان وابستگی ژئوپلیتیک ایران ………………………………………………………………………………………………………….28

 جدول 3-1:  شاخص بعد خانوار به تفکیک کل کشور ……………………………………………………………………………………………..63

جدول 3-2:  جمیت بر حسب جنس و گروه سنی………………………………………………………………………………………………………63

جدول 3-3:  مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی…………………………………………………………………………………………………66

جدول 3-4: برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی . …………………………………………………………………………………………………68

جدول 4-1: تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی ……………………………………………………………………………………………………76

جدول4-2 : منابع چالش زا و مهمترین دلایل اهمیت ایران و افغانستان …………………………………………………………………………..80

جدول 4-3:  استان های دارای بیشترین تعداد خارجی ……………………………………………………………………………………………….82

جدول 4-4:  بازگشت مهاجران افغانی از ایران به کشور خود طی سالهای 2010-2002…………………………………………………….96

 

 

 

فهرست نمودارها و تصاویر

نمودار: 3-1: حداقل و حاکثر دما در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ……………………………………………………………..69

نمودار 4-1:  بیشترین اتباع افغانی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………………83

نمودار 4-2: بیشترین اتباع عراقی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………………83

نمودار 4-3:  بیشترین اتباع پاکستانی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………….83

نمودار 4-4:  عوامل خارجی دخیل در ناامنی جنوب شرق ایران………………………………………………………………………………88

تصویر 5-1: تصاویری از مهاجران غیر قانونی……………………………………………………………………………………………..110-109

 

بیشتر بخوانید

پايان نامه بررسی برج های خنک کننده cooling tower

پايان نامه بررسی برج های خنک کننده cooling tower

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد

چکیده
طراحی و ساخت قسمتهای مختلف یک واحد صنعتی به منظور ایجاد هماهنگی در عملکرد کلیه قسمتهای این واحد صنعتی، از اهمیت خاصی برخوردار است. برجهای خنک کن از دیرباز یکی از مهمترین قسمتهای مکانیکی در یک واحد صنعتی بوده اند. این برجها در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها و همچنین در نیروگاهها کاربرد فراوان دارند. تکنولوژی پیچیده و پر هزینه ساخت و طراحی این برجها، یکی از منابع درآمد سرشار شرکتهایی است که در این زمینه فعالیت می کنند. اهمیت تجاری و صنعتی این تکنولوژی، رقابت شدیدی را بین سازندگان این برجها بوجود آورده است.
در عصر حاضر به کارگیری ابزارهای پیشرفته و دقیق، چشم انداز جدیدی را پیش روی انسان قرار داده است و مرزهای جدیدی از علم و صنعت توسط آنها گشوده شده اند. در این میان کامپیوتر یکی از قوی ترین ابزار در دست بشر 
می باشد. انجام محاسبات حجیم و طولانی توسط این ابزار در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد. بنابراین بر آن شدیم تا در طراحی برجهای خنک کن نیز این وسیله را به خدمت بگیریم. پایان نامه حاضر با توجه به نیاز صنایع به امر طراحی برجهای خنک کن و نیز بررسی عملکرد یک برج در یک واحد صنعتی تهیه و تنظیم شده است.
در این پایان نامه ابتدا به معرفی و دسته بندی برجهای خنک کن می پردازیم و سپس دسته بخصوصی از این برجها را تحت عنوان برجهای خنک کن مرطوب با جریان مخالف، منظور کرده و بصورت مشروح به آنها می پردازیم. در فصلهای این پایان نامه روشهای طراحی برجهای خنک کن معرفی می شوند و از بین آنها مناسب ترین روش که با اهداف ما جهت تهیه برنامه کامپیوتری مطابقت داشته باشد، انتخاب می شود. سپس کلیه مراحل محاسباتی و تئوری مربوط به مشخصات حرارتی و هیدرولیکی برجها که پایه و اساس طراحی برج و نیز تهیه برنامه کامپیوتری به همین منظور است، شرح داده می شود. این مطالب را برای یک دسته کلی از برجهای خنک کننده مرطوب باجریان مخالف که عبارتند از برجهای خنک کن با جریان اجباری، بررسی می کنیم.


فهرست
فصل اول    1
مقدمه:    2
1-1- بیشینه    4
معرفی برجهای خنک کننده    5
1-1- برجهای خنک کننده    5
1-2- دسته بندی سیستمهای خنک کننده    5
1-2-1- سیستم یک بارگذر    5
1-2-2- سیستمهای مداربسته    6
1-2-3- سیستمهای ترکیبی    9
1-3- سیستمهای خنک کن تبخیری    10
1-3-1- برجهای خنک کن مرطوب    11
1-4- اصطلاحات برج خنک کن    13
1-5- کمیت های مهم در طراحی برجهای خنک کن    13
1-6- توصیف برجهای خنک کن تبخیری    15
1-6-1- سیستم توزیع آب    16
1-6-2- هسته خنک کننده    16
– هسته های لایه ای شبکه ای    21
– هسته های لایه ای نوع صفحه ای    21
– هسته های نوع اسپری و پاششی (قطره ای)    23
1-6-3- رطوبت گیرها    23
1-6-4- کرکره های هوای ورودی    25
1-7- قدرت فن    26
فصل چهارم    27
طراحی برجهای خنک کن مرطوب با جریان اجباری    28
2-1- معرفی برجهای خنک کن با جریان اجباری    28
2-2- مشخصه حرارتی و طراحی برج    30
2-3- محاسبه آب مصرفی در برج    33
2-4- تغییر شرایط طرح    33
2-5- زیربرنامه های برنامه Mtower    34
2-4)‌ زیر برنامه های برنامه MTOWER    38
2-6- پیشنهاد برای بهبود برنامه های کامپیوتری    40
فصل سوم    51
3-1- مقدمه    52
3-2- مروری بر کارهای گذشته    52
3-2-1- تئوری برج خنک کن    52
3-2-2- روابط تجربی برای طراحی آکنه های نوع اسپلش    54
3-2-3- مدل های ریاضی ارائه شده بر مبنای اصول اساسی    54
3-3- مدل ریاضی    56
3-3-1- اصول مدل کردن    56
3-3-2- مفهوم پاکت    58
3-4- محاسبات ناحیه سقوط آزاد    58
3-4-1- حرکت قطره    59
3-4-1-1- ضریب پسا    61
3-4-1-2- سرعت حد قطره    62
3-4-2- انتقال حرارت و جرم قطره    63
3-4-2-1- محاسبه تعداد قطرات در یک پاکت    64
3-4-2-2- محاسبه عدد نوسلت    64
3-4-3- شکست آیرودینامیکی قطرات    65
3-4-4- برخورد قطرات    65
3-4-4-1- راندمان بهم چسبیدن قطرات    66
3-4-5- بررسی حرکت قطرات به سمت بالا    66
3-4-6- افت فشار    66
3-5- محاسبات مربوط به گرید    67
فصل پنجم    68
اجزاء    69
۱- نیروی محرک جریان هوا    70
۲-مکانیسم انتقال حرارت    71
۳-نحوه برخورد جریان‌های آب و هوا    71
منابع و مراجع    78

                                                             فهرست اشکال
       شکل (1-1) سیستم خنک کننده یک بارگذر    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
       شکل (1-2) چند ترکیب مختلف از برج های ترکیبی    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
       شکل (1-3) شماتیک برج خنک کننده مرطوب در ارایش کمکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
       شکل (1-4) چند نوع برج خنک کننده مرطوب با جریان اجباری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
       شکل (1-5) مشخصه حرارتی برج در دماهای مختلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
       شکل (1-6) شماتیک برج خنک کننده با جریان مختلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
       شکل (1-7) شماتیک برج خنک کننده با جریان متقاطع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
       شکل (1-8) سیستم توزیع اب (1- ثقلی 2- باششی 3- کردشی) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
       شکل (1-9) انواع ماتریس ها (1- قطره ای 2- لایه ای) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
       شکل (1-12) انواع متداول ماتریس ها در برج های متقاطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
       شکل(1-10) انواع متداول ماتریس ها در برج های جریان مخالف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
       شکل (1-12) شکل هسته های ختک کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
       شکل (1-13) اکنه های شبکه ای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
       شکل(1-14) اکنه بلاستیکی نوع ماتریسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
       شکل (1-15) اکنه بلاستیکی نوع صفحه ای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
       شکل (1-16) برج خنک کننده جریان متقاطع با اکنه های قطره ای . . . . . . . . . . . . . . . . .22
       شکل(1-17) اکنه قطره ای چوبی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
       شکل (1-18) انواع متداول حفاظهای خروجی در برج های مرطوب . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
       شکل(1-19) افت فشار رطوبت کیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
       شکل(1-20) رطوبت کیر کرکره ای از جنس ازبست  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
       شکل (1-21) افت فشار در رطوبت گیرها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
       شکل 2-1- نمای برج خنک کن مرطوب با جریان اجباری مخالف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
       شکل 2-2- منحنیهای مشخصه فن و نقطه کار برج روی آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
       شكل 3-1- شكل المان‌بندي براي انتگرال‌گيري برج خنك‌كن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
       شكل 3-2- فلوچارت مراحل محاسبات اصلي در مدل‌سازي برج خنك‌كن . . . . . . . . . . . . . 60
       شكل 3-3- فلوچارت مراحل محاسبات در ناحية سقوط آزاد بين گريدها  . . . . . . . . . . . . . .61
 

فصل اول
معرفی برج خنک کننده

مقدمه:
برجهای خنک کن به منظور کم کردن دمای آب مصرفی در یک نیروگاه یا یک واحد صنعتی بکار می روند و عامل خنک کننده در برجهای خنک کن جریان هوا است که با تماس مستقیم یا غیرمستقیم آب را خنک می نمایند. یک گروه از برجهای خنک کن برجهای مرطوب جریان مخالف نوع اسپلش می باشند که در آنها آب و هوا در یک راستا و در دو جهت مخالف حرکت کرده و برای افزایش سطح تماس و زمان تماس آب و هوا از هسته خنک کننده که شامل باریکه های چوب می باشد استفاده می گردد.
در فصل اول انواع برجهای خنک کن و قسمتهای مختلف آن توضیح داده شده است. در فصل دوم ابتدا روابط اصلی در طراحی برجهای خنک کن استخراج و سپس روشهای مختلف طراحی بصورت مختصر بیان گردید. در فصل سوم مروری بر طراحی برجهای خنک کن جریان طبیعی شده است. هدف از سه فصل اول شناسایی محدوده های اعداد از لحاظ طراحی جهت استفاده در بخش شبیه سازی می باشد.
در فصل چهارم مدل ریاضی، و روابطی که برای شبیه سازی برج استفاده بیان گردید و فصل پنجم اختصاص به توضیح برنامه کامپیوتری و زیر برنامه های آن دارد. در فصل پنجم نتایج بررسی گردیده و پیشنهاداتی ارائه شده است.
هدف از این پروژه بررسی تعدادی از پارامترهای موثر روی راندمان برج جهت بهینه نمودن برجهای مطلوب جریان مخالف نوع اسپلش و فیلمی می باشد.
دسته دیگری از برجهای خنک کن که کاربرد بیشتری دارند، برجهای خنک کن مرطوب هستند. این برجها از لحاظ ساختمان ظاهری شبیه به برجهای قبل هستند. اما در این نوع برجها به جای لوله های آب هسته های خنک کننده جایگزین می شوند. آب وارد شده به برج روی هسته های خنک کننده ریخته می شود و به سمت پایین جریان می یابد. هوا از روی سطح آب جاری گذشته و انتقال حرارت بین آب و هوا صورت می گیرد. در حقیقت در این نوع از برجها، تماس بین آب و هوا بصورت مستقیم می باشد. بنابراین انتقال حرارت به دو شکل محسوس و غیرمحسوس انجام می گیرد. شکل محسوس انتقال حرارت ناشی از اختلاف دمای آب و هوا است که موجب اختلاف انتالپی بین دو جریان مذکور می شود و در نتیجه انتقال حرارت بین این دو جریان بوجود می آید. شکل غیر محسوس انتقال حرارت ناشی از فرآیند انتقال جرم و گرمهای نهان ناشی از تبخیر آب است. این دو شکل از انتقال حرارت به طور مشروح در فصل بعد بررسی شده اند. بنابراین می توان گفت که ظرفیت خنک کنندگی این دسته از برجها نسبت به دسته قبل بیشتر است. البته به علت تبخیر آب در طی فرآیند، وجود یک منبع تامین کننده آب مصرفی، در این برجها الزامی است. 
دسته سوم برجهایی هستند که بصورت ترکیبی از دو نوع قبل ساخته می شوند. یعنی قسمتی از انتقال حرارت بصورت تماس غیرمستقیم آب و هوا و قسمت دیگری بصورت تماس مستقیم آب و هوا، انجام 
می شود. نحوه قرار گرفتن هسته های خنک کننده و لوله های مبدل حرارتی، به صورتهای مختلف امکان پذیر است. ترتیب قرار گرفتن هسته های خنک کننده و لوله های مبدل حرارتی به شرایط مکانی و محیطی، ظرفیت برج، ابعاد برج و هزینه آن بستگی دارد. در شکل (1-1) چند ترکیب مختلف از برجهای ترکیبی تر-خشک دیده می شود.
برجهای خنک کن خشک برای مناطقی که کمبود آب وجود دارد، بکار برده می شوند. زیرا در این مناطق مصرف آب به صرف نیست. اما در مناطقی که منبع آب، مثل دریا و یا رودخانه وجود دارد، با توجه به ظرفیت خنک کنندگی بیشتر، برجهای خنک کن مرطوب به کار برده می شوند. بین این دو نوع از شرایط، می توان از برجهای ترکیبی استفاده کرد.
در بحث حاضر، برجهای خنک کن مرطوب مورد نظر هستند و کلیه مطالب در مورد این دسته از برجها مورد بررسی قرار می گیرند. 

1-1- بیشینه
کاربرد برج‌های خنک‌کننده به قرن نوزدهم و اختراع چگالنده برای استفاده در موتور بخار برمی‌گردد. در چگالنده‌ها سیال خنک‌کن غالباً آب است؛ به این صورت که آب با گرفتن گرمای بخاری که از خروجی توربین یا پیستون به چگالنده رسیده است، میعان می‌کند. وجود این مرحله در چرخه موتور بخار باعث افت فشار بخار خروجی می‌شود ولی در عوض مصرف بخار و در نتیجه مصرف سوخت را کاهش می‌دهد و هم‌زمان کارایی سیستم را نیز بالا می‌برد. البته باید در نظر داشت که چگالنده‌ها در عمل نیاز به برج خنک‌کن به نسبت بزرگی دارند و در صورت عدم وجود برج خنک‌کن، استفاده از آن‌ها اقتصادی نیست؛ چرا که هزینه‌های فراهم کردن آب بیش از سرمایه ذخیره شده از صرفه‌جویی انرژی می‌شود. فارق از موتورهای آبی که فراهم کردن آب هزینه‌ای برای آن‌ها محسوب نمی‌شود و استفاده از چگالنده بدون برج خنک‌کن امری عادی است، استفاده از چگالنده و برج خنک‌کن موضوعی حساس در صنعت به شمار می‌رود. با آغاز قرن بیستم قوانین و روش‌های فراوانی در زمینه چرخه‌های دارای برج خنک‌کن برای مناطقی که با مشکل کم‌آبی روبه‌رو بودند، طرح‌ریزی شد و احداث برج خنک‌کن را وابسته به نظر شهرداری آن منطقه و کم و کیف منابع آبی آن منطقه کرد. در مناطقی که منابع آبی قادر به فراهم کردن آب برج خنک‌کن هستند، از سیستم حوضچه‌های آبی استفاده می‌شود و در مناطقی که محدودیت منابع دارند، مثل شهرهای بزرگ، از برج‌های خنک‌کن استفاده می‌شود.
این برج‌ها اغلب در پشت بام ساختمان‌ها و یا به صورت سازه‌ای مجزا در کنار ساختمان اصلی قرار می‌گیرند و هوا به کمک فن‌ها و مکانیزم جابه‌جایی اجباری یا به طریق مکانیزم جابه‌جایی آزاد به جو منتقل می‌شود. در کتاب نظام مهندسی ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۱۱ مطلبی در این زمینه به این صورت آمده است: «با استفاده از یک پوسته تخت یا دوار از ورقه نازک، لوله دودکش در راستای عمودی تا جای ممکن کوچک تعبیه شود. (ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ فوت) در پشت بام مجموعه‌ای از تشت‌ها برای پخش شدن آب مورد نیاز چگالنده قرار می‌گیرند و آب به درون آن‌ها پمپ می‌شود. آب درون تشت‌ها بر روی حصیری از جنس چوب به صورت قطره‌ای ریخته می‌شود تا فضای درون برج را پر کند.»
معرفی برجهای خنک کننده
1-1- برجهای خنک کننده 
برجهای خنک کن به منظور کم کردن دمای آب مصرفی در یک نیروگاه و یا یک واحد صنعتی بکار 
می روند. تکنولوژی ساخت و طراحی این برجها طی سالیان گذشته پیشرفت شایانی داشته است. متاسفانه قسمت اعظم تکنولوژی این برجها جنبه آزمایشگاهی دارد و در نتیجه هزینه فراوانی را در بر می گیرد. همچنین به علت حجم زیاد این برجها، هزینه تست برج در اندازه حقیقی آن به مراتب بیشتر می باشد.
بطور کلی عامل خنک کننده در برجهای خنک کن جریان هوا است و تبادل حرارت بین آب و هوا یا به عبارتی یک گاز و یک مایع صورت می گیرد و مشخصات فیزیکی چنان است که سطح لازم تبادل حرارت نسبت به حالتی که دو گاز انتقال حرارت دارند کمتر می باشد.
1-2- دسته بندی سیستمهای خنک کننده
سیستمهای خنک کننده بطور کلی به سه دسته: 1- سیستمهای یک بارگذر   2- سیستمهای مدار بسته   3- سیستم ترکیبی  ، تقسیم می گردند.
1-2-1- سیستم یک بارگذر
سیستمهای یک بارگذر از آبهای زیرزمینی و یا منابع طبیعی مثل رودخانه و اقیانوس برای تهیه آب مصرفی کندانسور استفاده نموده و آب پس از گرم شدن به منابع اصلی برگردانده می شود. (شکل 1-1)
 
این نوع سیستمها از نظر ترمودینامیکی، دارای بیشترین بازده حرارتی بوده ولی در مقابل مقدار آب مصرفی در آنها بسیار زیاد است. بعلاوه از نظر محیط زیست و ایجاد آلودگی حرارتی دارای معایبی می باشد، بطور معمول سه نوع تخلیه آب گرم وجود دارد:
1-    تخلیه سطحی : در این روش آب کندانسور روی سطح منبع اصلی آب تخلیه می شود که یک لایه نازکی را تشکیل می دهد. به این ترتیب آب گرم، با بخار شدن مقداری از آب به اتمسفر و با مخلوط شدن با آب سرد زیرین خنک می شود.
2-    تخلیه در عمق : در این روش آب مانند یک فواره واژگون به عمق آب منبع فرستاده می شود. آب پاشیده شده با آب سرد منبع مخلوط شده و حرارت با بخار شدن مقداری از مخلوط منتقل می گردد.
3-    تخلیه به کمک پخش کننده  : در این روش آب از داخل تعدادی نازل و از طریق یک لوله بلند زیر سطح آب رودخانه فرستاده می شود. آب گرم با آب رودخانه مخلوط شده و نهایتا حرارت خود را با بخار شدن مقداری از مخلوط از دست می دهد.
1-2-2- سیستمهای مداربسته
در این نوع سیسمتها، آب از داخل کندانسور سطحی عبور کرده و سپس به داخل برج خنک کننده رانده 
می شود و سپس به کندانسور بر می گردد، اغلب بین کندانسور و دستگاه سرد کننده از مخزن آب استفاده می کنند. همواره مقداری آب از خارج سیستم برای جبران آب بخار شده و نیز نشستهای آب در داخل سیستم لازم است. چند نوع سیستم خنک کننده بدین منظور استفاده می شود.
 

 

بیشتر بخوانید