بررسی اثربخشی دوره های آموزش IT برای معلمان

بررسی اثربخشی دوره های آموزش IT برای معلمان

پيشگفتار:
تحقيق حاضر جهت مشخص شدن فوايد برگزاري دوره هاي آموزشي IT براي معلمان مي باشد كه روشن گردد بر پايي چنين دوره هايي مي تواند بر روي عقايد و افكار معلمان تاثير گذار باشد يا خير؟
آيا با برگزاري چنين دوره هايي سير تحول فكري و تغييرات لازمه كار معلمي در مسيري كه تحولات جهان در حركت است كمك مي كند. اين دوره هايي كه از طرف وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد شده و به سازمان آموزش و پرورش استانها دستور العمل صادر مي گردد تا اجرا شود دوره هاي مفيد و به جايي مي باشد.
اين تحقيق حاضر كه موضوع آن نظر سنجي از معلمان در خصوص كارايي دوره هاي IT مي باشد در سطح شهرستان ابهر و نيز از بين رفتن دبيران دبيرستانهاي شهرستان ابهر استان زنجان انجام مي گيرد.
اميد است با همكاري اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر و نيز دبيرستانهاي اين منطقه و همچنين دبيران گرامي اين منطقه بتوانيم اين تحقيق و نظر سنجي را انجام دهم.

فهرست مطالب:
فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
بيان فرضيه ها
تعريف واژه ها و اصطلاحات در تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
اهداف تحقيق
روش تحقيق
فصل دوم: سابقه تحقيق
سابقه تحقيق
قسمتهاي تشكيل دهنده دوره هاي IT
الف- ويندوز
ب- اينترنت
ج- WORD
د- POWER POINT
فصل سوم: روش تحقيق
آزمودنيها و روش گزينش آنها
روش جمع آوري اطلاعات
متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
روش هاي آماري
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها
مقدمه
جدوال داده ها
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
خلاصه تحقيق
نتيجه گيري كلي
پيشنهادات
پيوست
پرسشنامه
فهرست منابع

 

             

بیشتر بخوانید

دانلود پاورپوینت آموزش انواع خرچنگ با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده

دانلود پاورپوینت آموزش انواع خرچنگ با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده
خرچنگ ها از خانواده بندپایان سخت پوستان هستند. شکمشان کاملاً در زیر بدنشان پنهان است. روی بدن از پوسته ای سخت پوشیده شده است. همچنین آنها دارای یک جفت چنگال هستند. خرچنگ ها در تمام اقیانوس‌های جهان یافت می شوند اما برخی نیز در آب های شیرین و همچنین درون خشکی به ویژه در مناطق گرمسیری نیز زیست می کنند. اندازه خرچنگ ها بسیار متنوع است از خرچنگ نخودی که تنها چند میلیمتر اندازه دارد تا خرچنگ عنکبوتی ژاپنی که طول پاهایش بیشتر از ۴ متر است.

تقریبا” ۵۰۰ گونه خرچنگ آب شیرین در سراسر جهان زندگی می کنند. حدود ۱۵۰ گونه ساکن ایالات متحده آمریکا هستند.

تغذیه
زندگی خرچنگ ها
نکاتی درمورد خرچنگ ها
خرچنگ گوشه گیر
خرچنگ نقب زن
خرچنگ رنگین کمانی
پتریوت، خرچنگ رنگین کمانی / Patriot Crab / Cardisoma armatum
خرچنگ چنگال قرمز
خرچنگ یوکاتان
خرچنگ نعل اسبی
خرچنگ مدور
خرچنگ عنکبوتی ژاپنی
خرچنگ پیکانی
خرچنگ زمینی آبی
خرچنگ yeti
خرچنگ هالووین
خرچنگ آبی
روح خرچنگ 

بیشتر بخوانید

دانلود پاورپوینت آموزش انواع میگو با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده

دانلود پاورپوینت آموزش انواع میگو با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده
این پاورپوینت در 22 اسلاید به صورت کامل مقوله

آموزش انواع میگو با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده

توضیح داده است.

برخی از عناوین اسلاید ها:
میگوی نارنجی
میگوی سرخ
میگوی سنگاپوری
میگوی شیشه ای
میگوی بچه قورباغه ای
میگوی آمانو
میگوی رودولف
میگوی صورتی ساکن در آبهای خلیج فارس
میگوی هندی ساکن در آبهای خلیج فارس
میگوی سفید ساکن درآبهای خلیج فارس
میگوی ببری سیاه یا مونودون
میگوی سفید شرقی یا چینی
میگوی ژاپنی یا کروما
شاه میگوی آب شیرین

بیشتر بخوانید

بررسی روش های آموزش و یادگیری در نهضت سواد آموزي

بررسی روش های آموزش و یادگیری در نهضت سواد آموزي

مقدمه:
توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو (Accu) و دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه یونسکو (PROAP) است که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این راهنما یک راهنمایی برای تهیّه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیّه نموده اند این راهنما یک راهنمای ساده وراهبردی برای همۀ برنامه ریزان مواد یادگیری به ویژه در حوزۀآموزش مداوم بزرگسالان است.
مسألۀ بی سوادی یکی از مهمترین مسائل جامعۀ بشری مخصوصاًکشورهای جهان سوّم است.اهمیّت این مسأله از این روست که بی سوادی وحتی کم سوادی خود ریشه بسیاری از مسائل دیگر،ازجمله مسائل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جوامع می باشد.به این دلیل است که گسترش آموزش وپرورش وکاهش درصد بی سوادی یکی از شاخص های مهّم پیشرفت محسوب می شود.
زیرا اگر محور اصلی ما در پیشرفت وتوسعه ،رشدوتعالی انسانها باشد،اولّین اقدام ،مجهز ساختن آنها به مهارتهایی است که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند وخود را برای ایفای نقش سازنده واصیل در جامعه آماده نمایند.از این رو تعلیم وتربیت وزیر بنای آن یعنی بی سوادی یکی از راههای مهمّ محسوب می شود.
تجربه های گوناگونی که از برنامه های سواد آموزی در سطح جهانی وکشوری بدست آ»ده نشان می دهد که هر گاه سواد پایه تداوم نیابد وتقویت نشود ،بازگشت به بی سوادی را به دنبال خواهد داشت.فراگیران طرح ملّی جلساتی گرد هم آمده مبادرت به مطالعه کتاب ها وکسب مهارتهای کاربردی می نمایند.
امیدوارم روزی برسد که جوامع بتوانند کلیه استعدادهای نیروی انسانی خود را شکوفا ساخته وبه نحو مطلوبی از آن ها بهره برداری نمایند.

فهرست مطالب:
مقدمه     
تاريخچه     
پيش گفتار     
فصل اول   
تعريف و مفهوم سواد     
نحوه تاسيس نهضت     
تشكيل سازمان نهضت سواد آموزي     
اساسنامه نهضت سواد آموزي    
وظايف نهضت سواد آموزي اساسنامه     
اهداف نهضت سوادآموزي    
فصل دوم  
نقش آموزشياران در آموزش هاي بزرگسالان     
هدف از تشكيل گرئوه     
دوره هاي نظام آموزشي سازمان نهضت سواد آموزي     
محتواي آموزش گروه هاي پيگير    
فصل سوم  
آشنايي با آموزش بزرگسالان     
سمينار علمي چيست ؟    
فضا و مكان سواد آموزي     
آموزش ضمن خدمت روساي نهضت    
فصل چهارم  
توصيف و عملكرد و تحليل آن   
عملكرد مراكز يادگيري    
انواع برنامه ريزي   
مديريت و برنامه ريزي   
برنامه ريزي سواد آموزي    
فصل پنجم   
ارزيابي چيست    
چه نكاتي بايد ارزيابي شود    
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي    
فرايند ارزشيابي    
فصل ششم   
تاريخچه نهضت سواد آموزي در ابهر    
اهداف نهضت در شهرستان ابهر    
فصل هفتم   
نتيجه گيري     
پيشنهادات     
محدوديت تحقيق    
منابع    

 

               

بیشتر بخوانید

کتاب آموزش اسپانیایی Using Spanish Vocabulary

کتاب آموزش اسپانیایی Using Spanish Vocabulary
……………………………..
کتاب آموزش اسپانیایی Using Spanish Vocabulary

نویسندگان: BATCHELOR

کتاب به صورت دو زبانه اسپانیایی و انگلیسی است.

فایل PDF کتاب با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
……………………………..

بیشتر بخوانید

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان  در فرمت ورد در 11 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی
هزینه یابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن
عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند
ارزش افزوده اقتصادی
نتیجه گیری
پانوشتها

 

بیشتر بخوانید

دانلود آموزش کامل برداشتن FRP LOCK در گوشی سامسونگ گلکسی جی 7 مدل Samsung Galaxy J7 (2016) SM-J710F در اندروید 6 با لینک مستقیم

موضوع :آموزش کامل و جدید برداشتن FRP LOCK در گوشی سامسونگ گلکسی جی 7 مدل  Samsung Galaxy J7 (2016) J710F در اندروید 6 با لینک مستقیم

 

 

 

 

 روش جدید برداشتن FRP LOCK

 

  محصولات این بسته آموزشی شامل :

فایل آموزشی کامل و مرحله به مرحله

با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفایل

بیشتر بخوانید

دانلود آموزش نحوه ورود به ریکاوری و هارد ریست گوشی سونی اکسپریا مدل Sony Xperia C3 Dual با لینک مستقیم

موضوع :

 

 

 

در این محصول آموزش رفتن به ریکاوری در گوشی سونی SONY Xperia C3 Dual D2502 و هارد ریست کردن این مدل را به شما آموزش می دهیم.این روش برای کسانی که گوشی آنها بر روی رم گیر کرده ،یا پسورد یا پترن گوشی خود را فراموش کرده اند، و یا گوشی آنها کمی هنگ میکند هنگام کار کردن کارایی دارد.


 

محصولات ارائه شده :

فایل آموزشی

 با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفایل

بیشتر بخوانید