پاورپوینت اقلیم گرایی و نگرش اقلیمی

پاورپوینت اقلیم گرایی و نگرش اقلیمی


اقلیم گرایی و نگرش اقلیمی:

سه جزء اصل نگرش
اقلیمی، انسان، سرپناه و محیط طبیعی می باشند.

برای درک و فهم رابطة
فیزیکی انسان با سرپناه ومحیط اطرافش از علم زیست شناسی بهره گرفته می شود. وظیفة این
علم بررسی ساختار بدنی انسان، چگونگی تأثیر دماهای مختلف بر جسم انسان، چگونگی جذب
دما از خارج و شرایط مناسب دمایی و محیط آسایش، برای او و موارد مشابه دیگر می باشد.

برای فهم آب و هوای
محیط طبیعی از علم هواشناسی بهره گرفته می شود. هر کدام از عناصر مختلف آب و هوایی
مانند باد، تابش آفتاب، رطوبت و دما در یک مکان مشخص بوسیلة این علم حاصل می شود. و
درنهایت اطلاعات بدست آمده به اجزای معماری تبدیل شوند و تبدیل آنها به احکام معماری
و ارائه راه حلهای اقلیمی.

 

اهداف:

تأثیر و نفوذ نتایج بدست آمده در عمق طراحی.

بهره گیری از این علم واستفاده از آن به عنوان
ابزاری برای نگاه به آنچه در معماری امروز و دیروز وجود دارد.

 

فرآیند روش اقلیمی:

بررسی اقليم سرد در تمام نقاط زمين وتقسِم
بندی آن از لحاظ معماری وجغرافيايی

انتخاب مکان مشخص (اردبیل) و مقاِسه آن با
ديگر نقاط .

بررسی راهکارهای موجود در اين اقلِم درقديم
وجديد

بررسی
وارا ئه الگوههای مناسب با اين اقليم

 

                 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *